Za uređenje Vukovara 22,3 milijuna kuna

VUKOVAR – U gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u idućoj će godini u Vukovaru biti uloženo 22,3 milijuna kuna.

Programom gradnje predviđeni su brojni radovi na javnim površinama, odnosno uređenje parkirališta i trgova, izgradnja igrališta, nogostupa i potpornih zidova te postavljanje nove javne rasvjete, uređenje groblja, gradnja tržnica, sanacija divljih deponija, izrada projektne dokumentacije za nerazvrstane ceste, kao i kvalitetnije rješenje pitanja odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda i opskrbe pitkom vodom. Riječ je o obimnom programu, koji bi najvećim dijelom trebao biti financiran sredstvima Fonda za obnovu i razvoj Vukovara, pa je stoga 20 projekata predloženo za uvrštavanje u financijski plan Fonda i nakon očitovanja Gradskog vijeća bit će proslijeđeno predsjedniku Upravnog odbora Fonda na razmatranje i odlučivanje.

Grad će od Fonda zatražiti 14,7 milijuna kuna, a među predloženim programima ističe se izgradnja infrastrukture u Gospodarskoj zoni (koja će, prema procjenama, stajati približno pet milijuna kuna), gradnja parkirališta u Nazorovoj ulici, pribavljanje dokumentacije za obnovu vodotornja, proširenje gradskog groblja Dubrava i projektiranje rekonstrukcije gradskih prometnica. Preostali projekti financirat će se iz gradskog proračuna te sredstvima od naplate komunalnog doprinosa. Autor: D.KORPOŠ Izvor: Glas Slavonije www.glas-slavonije.hr

]]>