Za zapošljavanje mladih i starijih od 45, država daje do pola plaće

HRVATSKA – Za zapošljavanje pripravnika u zdravstvu država će poslodavcu u potpunosti refundirati bruto plaću. Poticajno će se zapošljavati i 113 radnika odgovarajuće spreme – socijalni radnike, psiholoze, defektologe…

Nakon polugodišnje stanke poslodavcima će se uskoro opet otvoriti mogućnost dobivanja poticaja za nova zapošljavanja. No nove poticajne mjere, kako je predviđeno godišnjim planom za poticanje zapošljavanja, bit će nešto usmjerenije nego je to bio slučaj s prethodnom lepezom mjera, u javnosti prepoznatljivom prvenstveno po programu “S faksa na posao”. Vlada bi uskoro trebala potvrditi plan zapošljavanja za 2006. godinu, čiji su prijedlog već prihvatili njezini socijalni partneri, a kojim će se uložiti 314,8 milijuna kuna u poticanje zapošljavanja onih građana kojima je gotovo nemoguće samostalno naći posao. Poslodavci će tako moći ostvarivati poticaje isključivo za zapošljavanje nezaposlenih osoba do 29 godina, ali bez ikakva radnog iskustva, čiji je udio u ukupnoj nezaposlenosti čak 23 posto, potom za zapošljavanje onih koji bez obzira na radno iskustvo nisu najmanje 12 mjeseci putem Zavoda za zapošljavanje uspjeli doći do zaposlenja, kao i starijih osoba, i to žena u dobi iznad 45 godina i muškaraca starijih od 50 godina. I u tim kategorijama postoji niz podskupina o kojima ovisi razina subvencije, a država je odlučila i različito tretirati male, srednje i velike poslodavce. Država je pritom odlučila najviše pomoći malim poslodavcima. Primjerice, mali poslodavac će za zapošljavanje jedne nekvalificirane mlade osobe bez radnog iskustva dobivati 50-postotnu subvenciju. Kako je osnovica u tom slučaju 2081 kunu, mali će poslodavac dobivati subvenciju u iznosu od 1104 kune na razdoblje od 18 mjeseci. Srednje veliki poslodavac ostvarivat će pravo na 40 posto subvencije, odnosno 823 kune, dok će u istom slučaju veliki poslodavac dobiti mjesečnu subvenciju od 624 kune, odnosno 30 posto. Još je izraženija razlika kod subvencioniranja zapošljavanja mladih osoba bez iskustva, ali s visokom i višom stručnom spremom, kao i za osobe sa završenim strukovnim školama. Primjerice, u slučaju visokoobrazovanih mladih subvencija će se utvrđivati na temelju prosječne plaće isplaćene u 2004. godini za tu kategoriju koja je iznosila 5945 kuna, umanjeno za 20 posto. Mali poslodavac pritom će dobiti 50 posto takve osnovice ili 2378 kuna, srednji 40 posto, odnosno 1902 kune, a veliki poslodavac tek 20 posto, što mjesečno iznosi 951 kunu. Samo za zapošljavanje mladih u ovoj godini izdvojit će se 20,2 milijuna kuna iz državnog proračuna, a tim novcem, očekuju u Vladi, pomoći će se zapošljavanju 1036 osoba s burze mlađih od 29 godina, a koje dosad nisu uspjele ući u svijet zaposlenih.

I u drugim teško zaposlivim skupinama Vlada nije postavljala megalomanske ciljeve. Primjerice, u godinu dana očekuju da će se sufinanciranjem zapošljavanja dugotrajno nezaposlenih osoba, kroz sličan oblik subvencioniranja kakav je predviđen u slučaju mladih, zaposliti 995 osoba, koje su u evidenciji Zavoda, bez obzira na prethodno radno iskustvo, dulje od godinu dana. Za njihovo će se zapošljavanje izdvojiti ukupno 16,8 milijuna kuna. Iz skupine onih koji dokazano najteže pronalaze ponovno zaposlenje, a riječ je o osobama u životnoj dobi iznad 45 godina u slučaju žena i 50-godišnjih muškaraca, koji su posao uglavnom izgubili kao tehnološki višak, procjenjuje se da je realno da će se poticajnim mjerama zaposliti njih 620, a za to je predviđeno 15,6 milijuna kuna. Kao i u slučaju prethodnih dviju ciljanih skupina, i za zapošljavanje te najteže zaposlive kategorije, najviše će se stimulirati mali poslodavci. Oni će tako ostvarivati subvencije od 50 posto plaće, bez obzira je li riječ o osobama s kvalifikacijama ili bez njih, dok će veliki poslodavci ostvariti subvenciju u iznosu od 20 do 30 posto. Program poticanja zapošljavanja tih ciljanih skupina ne razlikuje se prema djelatnostima u kojima se priželjkuje zapošljavanje, no Vlada je ipak odlučila posebno stimulirati pojedina deficitarna zanimanja. Primjerice, za VSS i VŠS u zdravstvu država će u roku od godinu dana potpuno financirati pripravnički staž s time da početak obavljanja pripravničkog staža započne tri mjeseca nakon završetka školovanja. Za zapošljavanje pripravnika u zdravstvu država će poslodavcu u potpunosti refundirati bruto plaću, a za to će se iz državnog proračuna ukupno izdvojiti 25 milijuna kuna. Osim toga, poticano će zapošljavati i 113 radnika odgovarajuće spreme – socijalni radnici, psiholozi, defektolozi i pravnici, dakle VSS i SSS odgovarajuće spreme, u ustanovama socijalne srbi. Za pokrivanje troška njihovih bruto plaća resorno ministarstvo u 2006. godini izdvojit će 10,3 milijuna kuna. Na temelju procjene da je u 2004. godini u Hrvatskoj nedostajalo 170 timova opće medicine u osnovnoj mreži zdravstvene djelatnosti, država u 2006. godini namjerava povećati broj timova uglavnom u ruralnim područjima. Poseban set mjera država je predvidjela za osobe koje se zbog invalidnosti, nacionalnog i socijalnog statusa inače nalaze u nepovoljnijem položaju na tržištu rada. Tako se ponovno pokušava potaknuti poslodavce na zapošljavanje osoba s invalidnošću, i to sufinanciranjem troškova prilagodbe radnog mjesta zapošljavanju takvih osoba, kombinirano s nadoknadom određenog postotka plaće, a najviše do 50 posto bruto iznosa zbog smanjenog učinka takvog zaposlenika.

Poslodavcima bi se odobravao i tromjesečni povrat doprinosa za zapošljavanje osoba s invaliditetom. Za osobe označene kao skupina s otežanim faktorom zapošljivosti, a riječ je o nezaposlenim samohranim roditeljima malodobne djece, braniteljima, ženama žrtvama nasilja ili trgovine ljudima, azilantima i liječenim ovisnicima, te bivšim zatvorenicima i roditeljima s najmanje četvero malodobne djece, primijenit će se isti model poticanja kakav je predviđen za mlade osobe bez radnog iskustva ili starije, teško zaposlive osobe. Predviđeni su i poticaji za osposobljavanje i zapošljavanje nezaposlenih Roma, kao i stvaranje pozitivne klime prema njihovu zapošljavanju. (Mirela Klanac) Izvor: www.poslovni.hr

]]>