Za zaštitu okoliša dodjeljuje zajmove do 1,700.000 kuna

ZAGREB – Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost raspisao je danas natječaje za korištenje sredstava Fonda u financiranju programa i projekata u području energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije, te u području zaštite okoliša i u sufinanciranju programa sanacije odlagališta komunalnog otpada.

Sva tri natječaja objavljena su u današnjim Narodnim novinama. Na natječaj za sufinanciranje programa sanacije odlagališta komunalnog otpada mogu se javiti jedinice područne (regionalne) samouprave koje dosad još nisu počele sanirati svoja odlagališta otpada, priopćeno je iz Fonda. Natječaji za programe i projekte u području energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije te u području zaštite okoliša odnose se na dodjelu zajmova, subvencioniranje kamate i dodjelu sredstava za donacije trgovačkim društvima, drugim pravnim osobama i obrtnicima, te jedinicama područne (regionalne) samouprave i jedinicama lokalne samouprave za dodjelu sredstava financijske pomoći. Natječaj za područje zaštite okoliša odnosi se na uporabu i iskorištavanje vrijednih svojstava otpada, poticanje čistije proizvodnje, smanjenje emisija štetnih plinova u okoliš, te poticanja održivog korištenja prirodnih dobara, održivog razvoja ruralnog prostora, održivog gospodarskog razvoja te obrazovnih, istraživačkih i razvojnih studija. Natječaj za područje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije odnosi se na ulaganja u projekte i programe u područjima povećanja energetske učinkovitosti u industriji, sektoru usluga i javnom sektoru, u korištenju obnovljivih izvora energije, u održivoj gradnji, čistijem transportu, te u izradi obrazovnih, istraživačkih i razvojnih studija, programa, projekata i sličnih aktivnosti, uključujući i demonstracijske aktivnosti. Fond će zajmove dodjeljivati do iznosa 1,700.000,00 kuna na rok od 5 godina i s odgodom povrata sredstava od 2 godine, te subvencionirati kamatu do 2 posto ugovorene kamate, ali ne više od 1,700.000,00 kuna po projektu. Sredstva Fonda ne mogu iznositi više od 40 posto u odnosu na zaokruženu financijsku konstrukciju ulaganja, osim za jedinice područne samouprave i jedinice lokalne samouprave. Za projekte i programe kojima je cilj izrada obrazovnih, istraživačkih i razvojnih studija, programa, projekata i sličnih aktivnosti iznos pojedine donacije ne može biti veći od 200.000 kn. (H) Izvor: www.Poslovni..hr

]]>