Zadar brži od Splita

ZADAR – Već je usvojena Studija plinofikacije Zadarske županije, koju je izradio Energetski institut “Hrvoje Požar”, a to je prošle godine ugrađeno i u izmjene Županijskoga prostornog plana – Aktivnosti oko gradnje plinskih stanica i mreže mogle bi početi već za pola godine

Povjerenstvo za plinofikaciju Zadarske županije, u kojemu su predstavnici Zadarske županije, Ministarstva mora, Ministarstva gospodarstva, gradova Zadra, Benkovca i Biograda, Energetskog instituta “Hrvoje Požar” te INA Naftaplina i “Plin Acroa”, održat će idućeg tjedna treću radnu sjednicu od osnutka prije dvije godine. Time se još jednom potvrđuje da je Zadar nekoliko koraka ispred ostalih u Dalmaciji u pripremama za plinofikaciju, što je posebno značajno u kontekstu nedavnih stavova Vlade o potrebi ubrzane izgradnje magistralnog plinovoda od Bosiljeva do Splita.

Magistralni plinovodi U Zadru je, naime, već usvojena Studija plinofikacije Zadarske županije, koju je izradio Energetski institut “Hrvoje Požar”, a to je prošle godine ugrađeno i u izmjene Županijskoga prostornog plana. Projekt plinofikacije razvija se iz magistralnih plinovoda u kapilarnu mrežu plinovoda do svih gospodarskih subjekata i domaćinstava u gradovima u unutrašnjosti i na obali, a otoci su zasad iz toga izuzeti. U prvoj fazi se razrađuje plinofikacija tzv. ukapljenim plinom, odnosno plinofikacija Zadra, Benkovca i Biograda iz plinskih stanica, te gradnja sustava plinovoda. Zadar je početkom ljeta već bio došao do faze raspisivanja natječaja za koncesionara koji bi gradio te plinske stanice i mrežu potrošača, ali je tada usvojen Zakon o tržištu plina koji razrađuje ovlasti lokalne samouprave u davanju koncesije za distribuciju plina kao i obveze koncesionara da, primjerice, minimalno isporučuje 15 milijuna prostornih metara plina godišnje.

Cijene priključka Može se, prema tome, očekivati da se sad ubrzaju radnje oko raspisivanja natječaja za izbor koncesionara, što znači da bi možda već za pola godine mogle početi aktivnosti oko gradnje plinskih stanica i mreže. Prema sadašnjim kalkulacijama cijena priključka za domaćinstva mogla bi iznositi 300-500 eura, što je prihvatljiva cijena kad se zna koliko je plin jeftin energent. Najbolja je varijanta da se do dovršenja magistralnog plinovoda, koji je projekt slične važnosti kao autocesta, a koji sad potencira Vlada, već izgrade plinske stanice i razvije mreža, jer bi to pojeftinilo daljnju gradnju, a time i cijenu priključka. E. ŠPRLJAN Izvor: Slobodna Damacija www.slobodnadalmacija.hr

]]>