Zaštita nekretnina novim nacionalnim parkovima

HRVATSKA – Hrvatska će u pregovorima o ulasku u Europsku uniju tražiti prijelazno razdoblje za prodaju poljoprivrednog zemljišta strancima, potvrdio je Vjesniku izvor blizak pregovaračkom timu.

»Pregovaračke pozicije naše strane u pregovorima s Unijom oko liberalizacije tržišta nekretnina još nisu utvrđene, no sigurno je da će poljoprivredno zemljište biti glavni kandidat za traženje prijelaznog razdoblja«, kazao je naš sugovornik. Pritom nam, međutim, nije mogao kazati koliko bi dugo prijelazno razdoblje Zagreb mogao tražiti. To će se, naime, definirati prilikom utvrđivanja pregovaračkih pozicija o slobodi kretanja kapitala, za što još ima vremena, budući da je sada tek na redu screening, odnosno faza usporedbe usklađenosti hrvatskoga zakonodavstva s pravnom stečevinom Unije. Ipak, pozivajući se na iskustva drugih zemalja, naš sugovornik tvrdi da bi prijelazno razdoblje za prodaju poljoprivrednog zemljišta strancima teoretski moglo trajati od dvije pa do deset godina. No, prijelazna razdoblja nisu jedini način na koji zemlja može zaštiti vlastite nekretnine od prodaje strancima. Hrvatskoj strani, naime, na raspolaganju stoji i mogućnost izmjene nacionalnog zakonodavstva u tom području, uz uvjet da njegove odredbe jednako vrijede kako za hrvatske državljane, tako i za ostale, pojašnjava naš izvor.

Shodno tome, u kuloarima se sve češće spominje mogućnost da Hrvatska u dogledno vrijeme proglasi nekoliko novih nacionalnih parkova ili da, pak, proširi neke od postojećih. Naime, nacionalni park podrazumijeva zaštitu prirodne i kulturne baštine, a kako stupanj te zaštite jednako vrijedi kako za hrvatske i državljane drugih zemalja, taj potez ne bi bio diskriminatoran prema strancima. K tome, pojedini su analitičari već upozorili da će veliku ulogu u zaštiti nekretnina imati lokalne vlasti, koje prostornim planovima uvelike mogu utjecati na izgradnju na svom području. U tom smislu, njihove se ovlasti odnose i na zaštitu obalnog pojasa od sve prisutnije devastacije.

Kada je, pak, riječ o prodaji kuća i stanova strancima, valja kazati kako je to pitanje riješeno Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju (SSP), koji je potpisan u listopadu 2001., a na snagu je stupio u veljači ove godine. Njime se predviđa postupna liberalizacija tržišta nekretnina u razdoblju od četiri godine, odnosno do veljače 2009. godine, do kada bi na snazi trebalo ostati načelo reciprociteta. Jedina iznimka od dogovorene liberalizacije tog tržišta je poljoprivredno zemljište, te prirodna i kulturna baština. Pa ipak, naš sugovornik napominje kako SSP predstavlja dio pravne stečevine EU, o kojoj će se u predstojećem razdoblju pregovarati s članicama Unije. To teoretski znači da je moguće mijenjati i odredbe tog sporazuma u segmentu nekretnina. Adriano Milovan Izvor: Vjesnik www.vjesnik.hr

]]>