Zaštitne sklopke

Ukoliko vodičem protječe previše električne struje, on se zagrijava i može doći do požara. Pritom odlučujuću ulogu igra poprečni presjek vodiča. Električne instalacije zbog toga moraju uvijek biti osigurane odgovarajućim osiguračima i zaštitnim sklopkama. Ukoliko dođe do preopterećenja ili kratkog spoja, na tom se mjestu prekine strujni krug. Kada nastupi preopterećenje, uglavnom zbog priključivanja velikog potrošača na preslabo konstruiranu instalaciju, nastane kratki spoj.

Primjer: kod oštećena kabla aparata može doći do spontanog kontakta između faze i nultog vodiča ili između više faza, te tako i do kratkog spoja.

Potrebne sigurnosne mjere električnih instalacija obuhvaćaju: osigurač, odnosno zaštitnu sklopku za svaki aparat, osigurač ili automatski osigurač za svjetlosne električne krugove i po jedan osigurač za svaki električni krug utičnica. Vodiči s poprečnim presjekom od 1,5 mm2 mogu se opteretiti s maksimalno 2,2 kW i treba im 13-amperski osigurač. Kod posebnih vrsta instalacija (slobodna instalacija) može se upotrijebiti i 16-amperski osigurač.

Kod poprečnog presjeka od 2,5 mm2 maksimalno opterećenje se udvostruči, pa zbog toga treba upotrijebiti odgovarajući osigurač. Upotrijebite presjek od 2,5 mm2 s osiguračem od 16/20 A tek onda kada su aparati koje namjeravate priključiti za to primjereni (srednjoeuropski aparati do 32 A).

U najvažnije i obavezne zaštitne mjere ubraja se zaštitna sklopka za kvar u električnom krugu, kratka FI sklopka. Samo ona odmah prekida strujni krug, ukoliko dođe do kvara u električnoj mreži ili u aparatima, te u neposrednom kontaktu s vodljivim građevinskim materijalom.

U svakom slučaju, za električne instalacije potrebno je upotrebljavati samo odgovarajuće materijale. Naročito za električarske radove primjereni alat mora imati kvalitetnu izolaciju (zaštitna izolacija), koju označava oznaka (npr. 1000 volta) na plastičnoj ručki.

Vijčani osigurač s taljivim sigurnosnim uloškom

Ovaj, u upotrebi vrlo raširen, osigurač sastoji se od keramičkog kućišta koje je izrađeno od cilindara različita promjera. Na obama krajevima nalaze se metalni kontakti koje povezuje žica ugrađena u keramički pijesak. Kod određenog prekoračenja nominalne jakosti struje (preopterećenje voda) ta se žica rastaljuje i električni krug se prekida, prije nego se mreža ošteti. Pritom vrijeme reakcije iznosi od nekoliko djelića sekunde do nekoliko sekundi – ovisno o jakosti struje.

Pregorjeli osigurač možete prepoznati tako da pogledate malu obojanu metalnu pločicu, koja je kod neoštećenog osigurača postavljena na sredinu vanjske kontaktne kape, a kod oštećenog osigurača savijena ili otpala. Da biste brzo provjerili stanje osigurača, navojne kape imaju kontrolni prozorčić. Za preciznu se kontrolu, bez obzira na to, preporuča odstraniti navojnu kapu i izvući taljivi sigurnosni uložak. Naime, ponekad se može dogoditi da metalna pločica i kod pregorjela osigurača ostane na keramičkom kućištu i otpadne tek onda kada odstranite navojnu kapu.

Taljivi sigurnosni ulošci imaju na svom uskom dijelu različite promjere – što je viša nominalna jakost struje, veći je i promjer. Kako biste spriječili upotrebu prejakih sigurnosnih uložaka, što bi opet prouzročilo preopterećenje voda i onemogućilo djelovanje sigurnosnih mjera, podnožje osigurača opremljeno je s vijkom koji odgovara promjeru pravog sigurnosnog uloška. Ukoliko upotrijebite slabije (tanje) osigurače, to ne smanjuje sigurnost. U najgorem slučaju osigurač će pregorjeti odmah ili nedugo nakon što upalite aparat.

Vijčane osigurače danas možemo naći uglavnom kao pred-osigurače između voda i razdjelnika u stanu. Kod starijih instalacija ovakve osigurače možemo naći i u razdjelniku u samom stanu, gdje se ipak već duže vrijeme upotrebljavaju automatski osigurači i zaštitne sklopke. Ponekad se taljivi osigurači postavljaju i u novogradnje, i to prije svega u onim strujnim krugovima gdje se priključuju aparati koji koriste puno struje, te gdje je poželjno kratkoročno prekoračenje nominalne jakosti osigurača (inercija osigurača).

Jedna inačica osigurača, koja odstupa od navedenih oznaka, je NH osigurač. On se upotrebljava prije svega kod kućnih priključaka. Kod ove je izvedbe keramičko kućište kvadratnog oblika.Iako se prilikom krpanja taljivog osigurača funkcija električnog aparata kratkoročno opet uspostavlja, istodobno se gubi zaštita protiv preopterećenja.

Osim toga, pri uspostavljanju zakrpana osigurača zadirete u strujni krug. Zbog toga je bolje da kod kuće uvijek imate u zalihama više komada potrebnih osigurača. Suprotno od konvencionalnih vijčanih osigurača NH osigurače smije zamijeniti samo ovlašteni stručnjak (električar), koji ima za to odgovarajuće znanje i alate. Kao što smo već spomenuli, danas na mnogim područjima automatski osigurači potiskuju taljive. Taj je naziv ostao još i danas, iako pod automatskim osiguračima zapravo podrazumijevamo zaštitne sklopke.

Prednost ispred taljivih osigurača je u sljedećem: kod opterećenja ili kratkog spoja isključe se, a po otklanjanju kvara odmah ih možemo ponovno uključiti. Po potrebi, npr. kod radova na održavanju električnih instalacija, djeluju kao obični prekidači. Dugoročno su zaštitne sklopke i jeftinije od konvencionalnih osigurača jer se ne troše. Vanjski izgled zaštitnih sklopki predstavlja plastično kućište koje na prednjoj strani ima sklopku.

Za označavanje pojedinog strujnog kruga, npr. \”stroj za pranje rublja\”, možete na kućište pričvrstiti odgovarajuće tablice za označavanje. Druga su mogućnost označavanja ljepljive trake.

U unutarnjem se dijelu nalaze dva sigurnosna mehanizma, prvi termički i drugi elektromagnetski. Termički sistem reagira na toplinu koju uzrokuje prekomjerna struja. Pritom se prekida strujni krug, ukoliko je prekoračena nominalna jakost struje. ( Kao nominalna jakost struje, označava se vrijednost, navedena na osiguraču, odnosno, na zaštitnoj sklopki, npr. 25 ampera).

U slučaju kratkog spoja aktivira se elektromagnetski sustav koji u samo nekoliko djelića sekunde omogući odvajanje od mreže. Mehanizam je zasnovan tako da se pri defektu koji još uvijek postoji ne da više uključiti, čak ni onda kada je sklopka blokirana. Iako taljivi osigurači i zaštitne sklopke osiguravaju mrežu od opterećenja i time štite od požara ili druge materijalne štete, ne štite sigurnost ljudi.

Ljude od posljedica nesreća uzrokovanih električnom strujom štiti instalacija sklopke za kvar u strujnom krugu (FI sklopka). Ukoliko naše tijelo dođe u dodir s električnom mrežom, električna struja iznad određene jakosti škodi na više načina. Često dolazi do opeklina, a naročito utječe na živce i mišiće. Akutna opasnost po život nastupi ako struja veća od 30 mA proteče kroz srčani mišić. U tom slučaju može doći do smetnje djelovanja srčanih klijetki, što utječe na funkciju pumpanja krvi. Posljedica je ometana opskrba mozga kisikom i smrt koja nastupi nakon nekoliko minuta.

Zaštitna sklopka protiv kvara u strujnom krugu, kratka FI sklopka, ili po engleskoj oznaci nazvana i RCD sklopka, može se dobiti i u dvopolnoj, odnosno 4-polnoj inačici za različita nominalna oštećenja strujnog kruga. Kako biste osigurali odgovarajuću zaštitu i u situaciji neposrednog kontakta osobe s vodljivim dijelovima, odaberite model od 30 mA nominalnog oštećenja strujnog kruga. FI sklopke djeluju tako da uspoređuju struju koja teče po vodičima.

Ukoliko struja koja dotječe nije posve ista kao struja koja otječe, što se dogodi npr. pri kontaktu s vodičem, odmah se isključi strujni krug. Kod suvremenih instalacija, FI sklopke već neko vrijeme predstavljaju standard. Broj smrtnih nesreća od tada se značajno smanjio. S FI sklopkama možemo spriječiti i materijalnu štetu (npr. požare). Neka zbog toga električar opremi vaš dom s FI sklopkom, čak i ako se radi o starijoj gradnji.

F1 Sklopke

FI sklopke djeluju tako da uspoređuju struju koja teče po vodičima. Ukoliko struja koja dotječe nije posve ista kao struja koja otječe, što se dogodi npr. pri kontaktu s vodičem, odmah se isključi strujni krug.

Kod suvremenih instalacija FI sklopke već neko vrijeme predstavljaju standard. Broj smrtnih nesreća se od tada značajno smanjio. FI sklopkama možemo spriječiti i materijalnu štetu (npr. požare). FI sklopke imaju pokusnu tipku koja omogućava jednostavan test ispravnosti.

Ovaj test, kod stručno instalirana uređaja, može bez opasnosti napraviti svatko. Ukoliko ne provodite test, kontakti se s vremenom mogu zalijepiti, zbog čega isključivanje u slučaju kvara više nije moguće. Test provodite dvaput godišnje. Samo ćete tako moći biti sigurni da će zaštitna sklopka djelovati u slučaju opasnosti.

Tablica OZNAKE Normirane oznake boja za osigurače i vijke

Izvor:

www.masmedia.hr

]]>