Zaštitni materijali

Tekući materijali ili materijali u obliku paste, koji nanošenjem, sušenjem i povezivanjem čvrstoj podlozi daju neka druga ili dodatna svojstva nazivaju se zaštitni materijali.

Ti materijali su navedenei u europskim normama pod zbirnim pojmom «zaštitni materijali».

Tu spadaju:

 • sredstva za impregniranje ( materijali koji ne stvaraju film prilikom nanošenja na higroskopnu podlogu ), već je štite od insekata, gljivica, laganog zapaljenja ili od utjecaja vode.
 • sredstva za dubinsku zaštitu (kao sredstva za predobradu, koja prodiru u higroskopne, čvrste podloge. Na taj način se njihova sposobnost upijanja smanjuje ili se potpuno eliminira).
 • sredstva za sprečavanje propusnosti pare kao polugotovi proizvod i materijali za fuge i krovne grede
 • zaštitni premazi za beton
 • blokatori i izolacijski materijali (sredstava koja sprečavaju utjecaj podloge na zaštitu ili obrnuto)
 • protupožarne zaštitne boje
 • Upravo u ovom sektoru je uloženo puno napora da se što više koriste varijante bez otapala, tako se npr. temeljne boje sve više nude na tržištu kao proizvodi na bazi vode.

  Dakle dajte prednost proizvodima bez otapala i izbjegavajte prije svega one s kloriranim ugljikovodikom. Vodite računa o GISCODE-oznakama, ukoliko su navedene.

  Brtvene mase za fuge

  Brtvene mase za fuge služe za zatvaranje fuga koje spajaju gređevinske materijale ( npr. gipsane ploče, gotove betonske proizvode, kutije za rolete). Na taj način se postiže bolja postojanost na vremenske utjecaje i vjetar, prodor prašine i prljavštine.

  Za zatvaranje fuga se u posljednje vrijeme umjesto brtvenih masa sve više koriste građevinske pjene. U pravilu se međutim pjena ne preporuča jer se ona značajno skuplja te vrlo brzo gubi svoju sposobnost brtvljenja.

  Brtvene mase za fuge se proizvode na bazi akrilata i silikona, npr. «Tiokol Pur ; ulje(=kit). Isto tako se kao brtveni materijal koriste i pjene za montažu, boje rečeno se zlouporabljuju. Pogodne su za brtvljenje širih fuga.

  Sve do početka 80-tih godina su se brtvene mase za fuge koristile s velikim udjelom otrovnog PCB-a. Uz njegovu su pomoć brtvene mase ostajale elestične.I danas se tako sanira veliki broj škola i drugih objekata npr. betonskih gotovih elemenata.

  Nove brtvene mase ne sadrže PCB. Elestične su usljed umreženja nastalih polimera( silikoni ili akrilati) i za njih nije potreban omekšivač.

  ]]>