Zaustaviti vađenje pijeska!

Ploče – Krajem travnja ove godine prestao je vrijediti Ugovor za vađenje pijeska iz pojasa na ušću rijeke Neretve, sklopljen između Neretvanskog sliva iz Opuzena i Državne uprave za vode, kao i vodopravna dozvola.

Međutim, Ana Musa, predsjednica PPP-a “Lijepa naša” iz Ploča tvrdi da njena udruga ima saznanja da su za novu koncesiju zainteresirani pjeskari s Pelješca i, ponovno, Neretvanski sliv. Podsjeća da su pločansko Poglavarstvo i PPP “Lijepa naša” još 2002. godine od Hrvatskih voda zahtijevali oduzimanje koncesije ili dovođenje u red eksploatacijskog polja, što podrazumijeva njegovo smanjivanje i izmicanje za još 250 metara od posljednjeg preostalog pješčanog spruda, kao i obilježavanje iskopanog polja plutačama. Iako tada koncesija nije oduzeta, preostalim uvjetima je udovoljeno, pa su se u PPP-u “Lijepa naša” nadali da će istekom ugovora konačno prestati eksploatacija.

“Dugogodišnjim kopanjem korito rijeke se produbljuje i razina vode opada, pa more sve jače prodire u Neretvu i njene kanale iz kojih se vrši navodnjavanje poljoprivrednih nasada. Zbog toga poljoprivrednici već sada trpe goleme štete, a stanje će se i dalje pogoršavati, ako se nastavi eksploatacija pijeska. Zato je za svaku osudu eventualno novo izdavanje koncesije koje zahtijevaju ljudi kojima Neretva ništa ne predstavlja i koji gledaju samo vlastiti interes”, izjavila je Ana Musa, smatrajući da bi i izrada studije utjecaja na okoliš, radi utvrđivanja narušavanja vodnog ekosustava, sigurno bila nepovoljna. Predsjednica PPP-a “Lijepa naša” tvrdi da hrvatska javnost mora biti upoznata sa stvarnim stanjem stvari i da se u upravljanju vodama mora poštovati 18. poglavlje Agende 21, te prihvatiti potreba zaštite cjelovitosti vodnih ekosustava i spriječiti njihovo degradiranje na razini slivnog područja, a u okviru toga posebno treba otvoriti oči i oko mogućih koncesija za gradnju objekata i njihovu namjenu na ušću Neretve. tekst i snimka Ante ŠUNJIĆ Izvor: Slobodna Dalmacija www.slobodnadalmacija.hr

]]>