Zbog kata viška ukinuta uporabna dozvola za apart-hotel Lenka Uravića

Pula – Iako je bezakonje županijskog pročelnika stvar kojom će se osim inspekcije morati pozabaviti i istarski župan, pitanje izdavanja uporabne dozvole za objekt koji nije u skladu s građevinskom dozvolom otvara pitanje gdje je granica samovolji i nezakonitom radu službenika Ureda državne uprave Istarske županije

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva rješenjem od 24. svibnja 2005. godine ukinulo je uporabnu dozvolu za apartmanski objekt županijskog pročelnika za gospodarstvo Lenka Uravića u Premanturi. Na taj su se način vjerodostojnim pokazali svi naši članci u kojima smo tvrdili da je Uravićeva apartmanska grdosija, unatoč svim izdanim dozvolama, bespravna. Rješenje Ministarstva zaštite okoliša teški je šamar i za Ured državne uprave Istarske županije čiji su službenici Uraviću unatoč očitim nezakonitostima izdali dozvole i na taj način postali sudionici u tom unosnom prostornoplanskom bezakonju. Prema našim neslužbenim informacijama, poništenje uporabne dozvole Lenka Uravića prvi je takav slučaj u povijesti inspekcijskog rada Ministarstva. Dosad se, naime, nikad nije dogodilo da je nekom investitoru poništena uporabna dozvola. Zakon o gradnji u svom 129. članku opisuje način i svrhu izdavanja uporabne dozvole. »Uporabnu dozvolu za izgrađenu građevinu izdaje tijelo graditeljstva koje je izdalo građevinsku dozvolu, nakon što se tehničkim pregledom utvrdi da je građevina izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom, a naročito u pogledu ispunjavanja bitnih zahtjeva za građevinu«, piše u zakonu. Ukoliko je izdanom uporabnom dozvolom prekršeno materijalno pravo, Ministarstvo zaštite okoliša može po pravu nadzora ukinuti takvu dozvolu. Prijedlogom građevinske inspekcije iz Pazina iz travnja ove godine, o čemu smo već pisali, pokrenut je postupak ukidanja dozvole koji je dovršen koncem svibnja.

Inspekcija je 20. listopada 2004. pregledala gradilište u nazočnosti predstavnika investitora te utvrdila znatno odstupanje izvedenih radova u odnosu na glavni projekt na temelju kojeg je ishođena građevna dozvola 18. ožujka 2003. godine. Inspektori su utvrdili da je Uravić prilikom gradnje izgradio jednu etažu više od one koju dozvoljava detaljni plan uređenja naselja Premantura. »Budući da je izvedenim radovima podrumska etaža postala prizemljem, a izvedena su tri kata, građevina se više ne uklapa u planom dozvoljenu gradnju P+2«, zapisali su inspektori. Naime, Uravić je izmijenio podrumsku etažu tako da je podrum izveo ispod cjelokupne tlocrtne površine objekta umjesto projektirane polovice tlocrtne površine. Na taj način povećana je tlocrtna površina i izmijenjena konstrukcija građevine. »Budući da je podrumska etaža ostala ukopana samo na zapadnom pročelju, a ostala tri pročelja su izvedena u razini okolnog terena koji je u razini prizemlja, ta se etaža više ne može smatrati ukopanom, već je postala prva nadzemna etaža. Na južnom i istočnom pročelju ugrađena su ulazna vrata iako projektom nisu predviđena. Na istočnom pročelju izvedena je armirano-betonska greda preko jednog okruglog stupa umjesto dva«, zapisali su građevinski inspektori opisujući investitorovo bezakonje. S obzirom na to da podrum ima oko 100 četvornih metara stambenog prostora koji se trenutno u Premanturi prodaje po cijeni od 1.500 eura za metar, jasno je da je u igri 150 tisuća eura koji su nekada dovoljni i da se prijeđu granice zakona.

»U jugozapadnom kutu izveden je potporni armirano-betonski zid i vanjsko spremište koji nisu predviđeni projektom«, pišu inspektori. Kod Uravićeve gradnje sporno je i vođenje radova budući da gradnju nije vodio zakonom propisani inženjer, već obrtnik Ibrahim Gravkić koji nema za to potrebnu stručnu spremu. Iako je bezakonje županijskog pročelnika stvar kojom će se osim inspekcije morati pozabaviti i istarski župan, pitanje izdavanja uporabne dozvole za objekt koji nije u skladu s građevinskom dozvolom otvara još jednom prostor da se svi skupa zapitamo gdje je granica samovolji i nezakonitom radu (korumpiranosti?) službenika Ureda državne uprave Istarske županije. U obrazloženju uporabne dozvole navedeno je da je Povjerenstvo za tehnički pregled 28. svibnja 2004. godine obavilo tehnički pregled građevine i svih dokumenata koji se odnose na gradnju te sastavilo zapisnik u kojem je utvrđeno da je građevina izgrađena u skladu s građevnom dozvolom. Dakle, članovi povjerenstva nisu primijetili ili nisu htjeli primijetiti ništa sporno s Uravićevom gradnjom. Ima li s tim veze njegova politička funkcija, znaju samo oni, a hoćemo li to saznati i mi, ovisi o Državnom odvjetništvu i policiji, koji u ovom predmetu imaju više no dovoljno materijala za brzu i efikasnu akciju budući da je sve prilično jasno.

Županijski državni odvjetnik Vlatko Nuić izjavio je jučer da će institucija koju vodi uzeti u obzir najnovije rješenje Ministarstva zaštite okoliša i poduzeti sve zakonom previđene radnje. »Već neko vrijeme istražujemo problematiku izdavanja dozvola u Uredu državne uprave Istarske županije. Dok ne dovršimo naše aktivnosti, ne mogu vam ništa konkretno reći«, izjavio je Nuić. Podsjetimo, Nuić je u nedavnom razgovoru istaknuo da je bespravna gradnja čitave etaže nezakonito djelo zbog kojeg se može završiti i u zatvoru. Uravić jučer nije želio komentirati naša saznanja i eventualnu kaznenu, moralnu i političku odgovornost svoga bezakonja. Dražen MAJIĆ Izvor: Glas Istre www.glasistre.hr

Kuhinje – gradimo.hr

]]>