Zbog nedostatka novca, stanje vatrogastva je katastrofalno!

OSIJEK – Razina zaštite od požara i mogućih tehnoloških eksplozija u Osječko-baranjskoj županiji, moglo se čuti na posljednjoj sjednici županijske skupštine, nije na zadovoljavajućoj razini.

Prema izvješću Zavoda za unapređivanje sigurnosti koji je predstavljen članovima Skupštine, probleme je moguće pronaći u gotovo svim sektorima protupožarne zaštite. Na području županije vatrogasne postrojbe većinom ne zadovoljavaju uvjete potrebnoga broja vatrogasaca i uvjeta propisanih Pravilnikom o minimumu tehničke opreme i sredstava. Osim minimalno potrebnog broja vatrogasaca, vatrogasnih vozila i tehnike nužno je osigurati i propisani garažni prostor, spremište i prostor za boravak vatrogasaca. Problem su i pravne osobe koje sustavno ne provode propisane mjere zaštite od požara, posebice kada je u pitanju instaliranje stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara. Hidrantska mreža za gašenje požara u županiji nije u funkcionalnom stanju ni po broju hidranata ni po tlakovima i količini vode u mreži. U velikom broju poslovnih i javnih građevina nije postavljen dovoljan broj aparata za početno gašenje požara, u pojedinim je zgradama nedostatna oprema u protupožarnim zidnim ormarićima, a često su neispravni i ventili u zidnim hidrantima, upozoravaju u Zavodu.

Bitan je čimbenik u sprječavanju nastanka požara i informiranje javnosti iako je poznato da kontinuirano preventivno djelovanje nastajanje požara može svesti na najmanju moguću razinu. Građani nisu educirani za prevenciju, gašenje i spašavanje ljudi i imovine ugrožene požarom. Problematičan je i sustav obavještavanja i uzbunjivanja vatrogasaca jer i njima nedostaju radiostanice i mobilni telefoni, a problem je i usklađivanje službi nadležnih za prevenciju i unaprjeđivanje zaštite od požara kao i postupci uzbunjivanja, dojavljivanja i gašenja požara jer neki podzakonski akti nisu u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju, rečeno je. Upravo je takvo stanje razlogom usvajanja Plana zaštite od požara, pojašnjava zapovjednik županijske Vatrogasne zajednice Dražen Hećimović.

Prema Zakonu o zaštiti od požara iz 1993. godine, postoji obveza usvajanja ovoga dokumenta koji je prijeko potreban kako bi se stanje u vatrogastvu popravilo. Do sada je takav plan donijelo tek četiri hrvatske županije, dakle stanje u Hrvatskoj nije ništa bolje nego u našoj županiji. Ovakvo katastrofalno stanje najbolje govori o odnosu lokalne uprave i samouprave prema vatrogastvu. Potrebno je podići prevenciju na višu razinu, a i to je jedna od obveza koju ovaj dokument stavlja pred lokalnu upravu i privredne subjekte. No, ne zavaravajmo se, ovo je samo prvi korak, sada treba početi provoditi obveze iz Plana zaštite koji je usvojila županijska skupština, riječ je o dinamičnom procesu koji će jednoga dana donijeti i bolje stanje u vatrogastvu Osječko-baranjske županije, zaključio je Hećimović. Autor: E. SOUDIL Izvor: Glas Slavonije www.glas-slavonije.hr

]]>