Žbuka za zidanje

Danas se uglavnom tvornički miješaju dodaci.

Razlog: Ranije je tlačna postojanost bila zanemarena, danas nasuprot tomu kriteriji kao npr. spoj žbuke i opeke, dakle čvrstoća na smicanje ovisna o materijalu, koja se može postići jedino dodavanjem agregata.

Zaključak

Žbuka za zidanje se iz razloga sigurnosti kvalitete, ali i zbog uštede vremena danas jedva izrađuje na gradilištu. Za žbuku za lake i tanke posteljice gotove da ne postoji receptura. Njena struktura i svojstva definirani su ispitivanjima prilagođenosti i građevinsko-nadzornim dopuštenjima.

Tvornička žbuka se razlikuje prema sljedećim formulama isporuka:

  • tvornička suha žbuka- gotova mješavina, kojoj se na gradilištu dodaje samo voda

  • tvornička svježa žbuka- isporučuje se već gotova za namjenu, može se obrađivati do 36 sati

  • tvornička predžbuka- mješavina vapna i pijeska, u datim slučajevima s dodacima, na gradilištu se dodaju cement i voda

  • silo-žbuka s više komora- sistem komora sa zasebnim baznim materijalima žbuke, koji se dodavanjem vode- već unaprijed programirano i kontrolirano- doziraju i miješaju.

]]>