Zelena Istra protiv novih kamenoloma

“Podržavamo odluku Istarske županije da izradi studiju društveno-gospodarskog značaja, potreba i opravdanosti eksploatacije mineralnih sirovina i zahtijevamo da se građane uključi u raspravu nacrta te studije.

Zahtijevamo da se onemogući pokušaj Strukovne grupe industrije nemetala i građevinskog materijala pri Županijskoj gospodarskoj komori da izmijeni temeljnu odredbu prostornog plana kojom se građani štite od negativnih utjecaja kamenoloma i smanji sigurnosna zona s 500 na 200 metara od kuća. Tražimo da se onemogući otvaranje novih kamenoloma sve do izrade studije te da nadležno tijelo Županije hitno izradi izvješće o stanju u okolišu, koje bi se odnosilo na djelatnost kamenoloma u Istri, da popiše sve zatvorene ali nesanirane kamenolome, postojeće legalne i ilegalne kamenolome, utvrdi koristi i procijeni štete. Bez takva izvješća, otvaranje svakoga novog kamenoloma neodgovoran je čin prema ljudima prirodi i okolišu”. Ovi zahtjevi istaknuti su na konferenciji za novinare Zelene Istre, i to u ime grupe građana koji su se odlučili angažirati na reguliranju rada postojećih i preispitivanju nužnosti i kriterija za otvaranje novih kamenoloma. “Istra nema bilancu mineralnih sirovina i nisu procijenjene naše dugoročne potrebe, pa dosad nije bila moguća ni optimalizacija ni održivo trošenje tog resursa. Politika otvaranja kamenoloma bila je vođena isključivo interesima investitora što je kulminiralo nezadovoljstvom velikog broja građana. Stanje je pogoršao loš nadzor nad provedbom zakona i mjera zaštite okliša”, ističu u Zelenoj Istri, pozivajući i druge građane koji imaju problema s kamenolomima da se pridruže i osnaže inicijativu. Kamen se u Istri eksploatira i izvozi od davnine, najviše u Italiju. Do sada je ugašeno 200 kamenoloma, a 67 ih imaju rješenja o eksploataciji, od toga dio još nije aktiviran. U 34 kamenoloma kopa se tehnički kamen čija eksploatacija je najpogubnija za okoliš, a u 16 kamenoloma vadi se arhitektonski kamen. U prostornom planu Županije planirane su 82 moguće lokacije za eksploataciju kamena, a na tiskovnoj konferenciji Zelene Istre istaknuto je da je još mnogo nelegalnih i nesaniranih kamenoloma čiji korisnici izbjegavaju kontrolu i zagorčavaju život okolnom stanovništvu. Izvor: www.Poslovni.hr

]]>