»Zeleni otoci« čuvaju okoliš

OTOČAC – Na području Grada Otočca postavljena su 22 »zelena otoka« s po tri kontejnera, a radi se o spremnicima za papir, staklo i plastiku, čime se i on uvrštava u ekološki osvještenije sredine.

U samom gradu razmješteni su na 14 lokacija, te na 8 u okolnim mjestima – Prozoru, Švici, Čoviću, Ličkom Lešću i Sincu. Tako su i Gačani dobili mogućnost selektiranja kućnog otpada čime će zapravo morati usvojiti i nove navike, a pridržavati se i propisa o odlaganju. Primjerice, u spremnike za staklo ne smiju se odlagati ravno staklo i keramika, a poželjno je i ukloniti čepove s boca. U kontejnere za papir ne ide plastificirani ili indigo papir, a kad je u pitanju PET ambalaža (plastične boce), nisu rijetke nedoumice o čemu se zapravo radi. Ipak, spremnici se polako pune, a kako doznajemo u zagrebačkoj tvrtki za recikliranje »Unija nova«, koja je spremnike postavila, praznit će ih za početak jednom mjesečno, a onda dinamikom koja se pokaže potrebnom nakon polugodišnjeg praćenja. Postavljanje »zelenih otoka« tek je dio gospodarenja otpadom nakon otvaranja gradskog odlagališta otpada u Podumu, za koje su nedavno ishodovana sredstva za dodatno opremanje i uspostavu reciklažnog dvorišta i to 4 milijuna kuna iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i 950.000 iz Fonda za regionalni razvoj. M. K. GOMERČIĆ Izvor: Novi list www.novilist.hr

Drvene kuće – gradimo.hr

]]>