Željka Hrs Borković ponovno izabrana za predsjednicu HUEC-a

Nakon četiri godine uspješnog predsjedavanja HUEC-om, članovi su prepoznali njezin trud i zalaganje za što bolje uvjete rada za hrvatske certifikatore te joj na 4. izbornoj skupštini HUEC-a ponovno poklonili svoje povjerenje na drugi mandat od  četiri godine.

Uz Željku, ponovno su izabrane i Nevenka Vuković Varga, d.i.a. za dopredsjednicu te Margareta Zidar, d.i.a. za tajnicu HUEC-a.

Za članove izvršnog odbora izabrani su:

– iz arhitektonske struke: Sanja Kaić Bogunović, d.i.a.

– iz elektrotehničke struke: Goran Vrdoljak, d.i.e.

– iz građevinske struke: Renata Krvavica, d.i.g.

– iz strojarske struke: Goranka Tropčić Zekan, d.i.s.

“Energetska certifikacija zgrada u 2013. godini u potpunosti je zaživjela u Republici Hrvatskoj. Energetski certifikat zakonska je obveza za sve nove zgrade, javni sektor zgrada te kod kupoprodaje nekretnina na tržištu. Hrvatska udruga energetskih certifikatora u proteklom je razdoblju odigrala važnu ulogu u informiranju javnosti o potrebi energetske certifikacije zgrada, promociji ovog novog zanimanja te u nužnim promjenama zakonske regulative kako bi se certifikacija što kvalitetnije provodila”, kazala je Željka Hrs Borković te dodala:

“Provedba energetske certifikacije zgrada u praksi danas je suočena s brojnim problemima. Nedovoljno poznata djelatnost, nedovoljna stručnost pojedinih ovlaštenih osoba, neprovođenje kontrole od strane nadležnog Ministarstva i niska cijena usluge, dovodi do smanjenja kvalitete usluge, što direktno utječe na rad kvalitetnih stručnjaka i ostavlja negativne posljedice na provedbu projekata energetske obnove zgrada u praksi”.

Plan rada HUEC-a od 2013. do 2017. 

Osim izbora novog vodstva HUEC-a, sinoć je iznesen i plan rada HUEC-a za naredne 4 godine. U periodu od 2013. do 2017. HUEC planira:

1. Uspostaviti sustav kvalitete usluge energetskih pregleda i certificiranja zgrada.

2. Surađivati s nadležnim Ministarstvom na uspostavi sustava kontrole kvalitete, prijave nestručnog djelovanja i oduzimanja ovlaštenja za nestručni rad, a u skladu s važećom regulativom.

3. Uspostaviti novi cjenik usluga energetskih pregleda i certificiranja zgrada, definirati minimalne cijene usluga.

4. Uspostaviti regionalne urede HUEC-a u sljedećim gradovima: Varaždin/Čakovec, Osijek/Slavonski Brod, Rijeka/Pula, Split/Dubrovnik i dr.

5. Uspostaviti burze poslova na web stranici www.huec.hr, omogućiti direktne komunikacije klijenata s članovima HUEC-a putem web stanice.

6. Izraditi registar ovlaštenih osoba po regijama/županijama.

7. Organizirati stručne skupove, edukacije članova, bodovanje edukacija u sustavu SSU.

8. Uspostaviti suradnju s drugim udrugama i komorama.

9. Uspostaviti suradnju u regiji, organizirati regionalne stručne skupove na temu provedbe energetske certifikacije zgrada.

10. Promovirati djelatnosti energetskih pregleda i certificiranja zgrada i rada članova HUEC-a.

Prezentacija “Programa energetske obnove stambenih zgrada za razdoblje 2013. – 2020.”

Također, u sklopu 4. izborne skupštine HUEC-a mr.sc. Nada Marđetko-Škoro, d.i.g. iz Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja predstavila je prisutnima “Program energetske obnove stambenih zgrada za razdoblje 2013. – 2020.”,  s detaljnim planom za razdoblje od 2014. do 2016. godine te se osvrnula na konačni prijedlog Zakona o gradnji.

“Čak 74% zgrada u Hrvatskoj su stambene zgrade, što je izuzetan potencijal za velike energetske uštede. Ključni dionici u provedbi ovog Programa su Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te upravitelji zgrada. Uz Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, koji osigurava subvencije u iznosu do 40% ukupne investicije, mogući izvori financiranja su Strukturni fondovi EU, Hrvatski investicijski okvir itd. Prioritet Programa su zgrade izgrađene od 1945. do 1980. godine, koje čine najveći udio u ukupnom stambenom fondu te imaju najveću potrošnju energije. Što se pak tiče kuća, ciljani obuhvat je 100 obiteljskih kuća po županiji tj. 2000 obiteljskih kuća na razini Hrvatske godišnje.

Procjena ukupnog troška provedbe Programa je 817.5 milijuna kuna godišnje, odnosno cca. 5 milijardi kuna do kraja 2020, a ciljani iznos ukupne potpore za provedbu mjera je 50% ukupne investicije”, ispričala je Nada Marđetko-Škoro te istaknula da je najveća prepreka ovom Programu osiguranje 100% – tne suglasnosti suvlasnika za energetsku obnovu zgrada. Također, Marđetko-Škoro naglasila je i kako natječaji za energetsku obnovu stambenih zgrada trebaju biti stalno otvoreni, a ne samo periodički.

“HUEC u potpunosti podržava “Program energetske obnove stambenih zgrada”, a ključni problem u provedbi istog vidi isključivo u  osiguranju 100% – tne suglasnosti suvlasnika za energetsku obnovu zgrada”, rekla je Hrs Borković.

Marđetko-Škoro najavila je i Program energetske obnove komercijalnih zgrada koji bi trebao biti predstavljen javnosti u prvom kvartalu 2014. godine te se samo kratko osvrnula na novi Zakon o gradnji.

“U odnosu na Zakon o učinkovitom korištenju energije nema bitnih razlika, osim u kaznama koje su niže. No, ovaj zakon predviđa tržišnu inspekciju te nadzor komunalnih redara koji će provjeravati imaju li zgrade izvješene certifikate”. Na pitanje iz publike je li do sada ikoja javna zgrada kažnjena zato što nema certifikat,  Marđetko-Škoro je odgovorila:

“Nije, no uskoro krećemo u kontrolu kako kvalitete certifikata, na koje često imamo pritužbe, tako i zgrada koje još uvijek nisu provele postupak certifikacije i izvjesile potrebne dokumente, a po zakonu su to dužne učiniti”.

Predstavljen novi softver za certifikatore

Na kraju 4. izborne skupštine HUEC-a predstavljen je i AX3000 softer, moderno rješenje koje će znatno olakšati rad certifikatorima. Riječ je o CAD programu pripremljenom za specijalne dnevne zahtjeve kućne tehnike koji podupire korisnika u proračunu, projektiranju, konstruiranju i proizvodnji, sve do konačnog izvođenja projekta. Dostupan je na velikom broju jezika uključujući i hrvatski te koristi sve postojeće norme (EU, DIN, Ö-norme, GOST, SNIP i dr. Ashare-standarde), što omogućava neograničenu suradnju na cijelom prostoru Europske unije, ali i izvan nje. Više o samom softveru, na koji članovi HUEC-a imaju poseban popust, potražite na www.baldinistudio.hr, odnosno na www.ax3000.org.

O Željki Hrs Borković 

Bivša i nova predsjednica HUEC-a, Željka Hrs Borković, d.i.a. je jedna od vodećih hrvatskih stručnjaka za energetsku učinkovitost u zgradarstvu.

Željka Hrs Borković je članica uprave tvrtke PLANETARIS (www.planetaris.hr), u kojoj radi na brojnim projektima energetske obnove stambenih i javnih zgrada s ciljem smanjenja potrošnje energije i do 70%, povećanja vrijednosti zgrada te kvalitete života u istima.

Ima 18 godina radnog iskustva, a energetskom učinkovitošću se bavi već 13 godina. Sudjelovala je na više od 300 projekata podizanja energetske učinkovitosti.

O HUEC-u

Hrvatska udruga energetskih certifikatora (HUEC, www.huec.hr) je osnovana 2009. godine u Zagrebu s ciljem promicanja, razvoja i unaprjeđenja energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije u Republici Hrvatskoj, putem razvoja, edukacije i promocije provođenja energetskih pregleda i energetskog certificiranja u zgradarstvu i šire. HUEC intenzivno sudjeluje u radnim grupama u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja te Ministarstvu gospodarstva za izradu novih zakona i pravilnika. Trenutno broji više od 160 članova.

O certifikatima

Iako je u javnosti stvoren dojam da je energetsko certificiranje namet, ono je itekako korisno i poželjno, ne samo radi prodaje, odnosno iznajmljivanja objekata, nego i radi kvalitetnih energetskih obnova zgrada.

Energetsko certificiranje uvedeno je još 2002. godine direktivom Europske unije, a u našu regulativu preneseno je 2008.

Energetski pregled i izdavanje energetskog certifikata postojećeg stanja zgrade prvi je i važan korak u pokretanju projekata energetske obnove zgrade, a kvalitetno pripremljeni projekti omogućavaju ostvarivanje financijskih poticaja i povoljnijih uvjeta financiranja, što značajno skraćuje vrijeme povrata investicije na osnovi energetskih ušteda.