Zidovi

Zidovi se izrađuju od opeke, ljepljene u spoj zidova sa žbukom.

Razlikuju se:

Jednokrilni zidovi

Nosivi su svojom punom debljinom. Žbukaju se s obje strane ili samo na vanjskoj strani i to opekama postojanim na mraz. Kod vidnih zidova je prednje i stražnje ziđe homogeno ozubljeno u spoju, tako da je cijeli poprečni presjek statički funkcionalan. Na vanjskoj strani su opeke postojane na mraz, i smiju se koristiti samo neoštećene vidne površine, bez pukotina. Voditi računa o dobrom povezivanju i spajanju.

Dvokrilni zidovi

Dvokrilni zidovi od unutra postavljenog nosivog krila i vanjskog krila koje nema opterećenje. Toplinsko tehnički su oba krila aktivna. Dvokrilni zidovi se mogi izvoditi sa i bez zračnog sloja. Vanjsko krilo služi kao zaštita od atmosferilija i u pravilu se montira kao vidni zid (blješteći zidovi).

Debljina zida rezultat je potreba i zahtjeva u pogledu toplinske izolacije (propisi o uštedi energije) kao i zvučne izolacije (EU norma 4109). Građevinski materijali za montažu zidova su: zidna opeka, termoizolacijske opeke, vapnene opeke, opeka od laganog betona, opeke od poroznog betona, opeke od ilovače.

]]>