Zračna luka Berlin Brandenburg International BBI

Zračna luka Berlin Brandenburg International BBI, Berlin, Njemačka Gdje to visina stropa zahtijeva, oplata se podupire nosivim skelama od PERI UP standardnih dijelova.

U kolovozu 2008. započela je gradnja armiranim betonom na terenu zračne luke, za terminal je ukupno potrošeno oko 200.000 kubičnih metara betona. PERI pritom osoblju gradilišta daje podršku različitim sistemskim oplatama iz svoje sveobuhvatne palete proizvoda, između ostalog enormnim količinama stropnih i zidnih oplata te oplata stupa. PERI učinak obuhvaća i projektiranje i isporuku sistema za podupiranje i nosivih skela koji su prilagođeni na odgovarajući način. Djelomično golema potreba za sistemskim uređajima realizira se iz PERI parka najma – strogo optimirana nužnim količinama zaliha i strogo kontrolirana glede potrebnog vremenskog perioda. Kratki rokovi za gradnju uvjetuju i vremensku stisku za tehničku obradu. Usko surađujući s izvođačem BAM Deutschland AG PERI je u roku od šest mjeseci izradio više od 400 planova za postavljanje oplate i montažu, u projektiranju su sudjelovale podružnice na dvije lokacije. Ta uska suradnja te iznimna raspoloživost materijala – uz mnoge druge aspekte – glavna su snaga dobavljača oplata i skela iz Weißenhorna.

Optimalni sistemski uređaji za svaki zahtjev

Temelji i zidovi građevina montiraju se pomoću TRIO okvirne oplate. Taj pouzdani i brzi sistem okvirne oplate jednostavno se može prilagoditi različitim debljinama zidova i tlocrtima, uz uporabu neznatnog broja pojedinačnih dijelova i standardnih elemenata. Visina zidnih podloški na pravilnim etažama iznosi 3,75 m, a debljina zida do 80 centimetara.Za izradu podupirača do presjeka od 60 x 60 centimetara primjenjuju se QUATTRO i RAPID oplata stupa. Pritom visina podupirača određuje odabir sistema: QUATTRO oplata stupa uz dopušteni pritisak betoniranja od 80 kN/m² dopušta visine betoniranja do oko 4,50 m i jednim se podizajem dizalice može premještati kao kompletna cjelina. Oplatni sistem RAPID podnosi pak opterećenje svježim betonom od 120 kN/m² i rabi se za podupirače visine do šest metara. Najveći udio podupirača na gradilištu BBI terminala četvrtastog je oblika s bočnom dužinom od 80 centimetara i visinom od šest metara. Oblikuju se VARIO GT 24 oplatom stupa koja se fleksibilno može prilagoditi navedenim dimenzijama i opterećenjima.Na osnovi odabranog statičkog sistema najveći dio površine stropa mora se betonirati u jednome mlazu pomoću glavnih i sekundarnih greda. Za ta područja osoblje gradilišta rabi različite oplatne i nosive sisteme te elemente okvirne oplate s pločom. Visoka opterećenja betonom prilikom izrade glavnih greda zahtijevaju oplatu visoke nosivosti, pritom se primjenjuju stolovi po mjeri od SRU čeličnih profila i GT 24 nosača oplate. Male dimenzije sekundarnih greda dopuštaju primjenu standardnih stolnih modula za njihovu izradu. TRIO elementi okvirne oplate čine bočnu oplatu greda, prilagodba različitim visinama greda moguća je preko podvostručenih podloga na stropnim stolovima. Za ravninu stropa primjenjuje se MULTIFLEX stropna oplata s nosačima. Poprečni nosači položeni su na bočnu oplatu greda te na primarne ploče raspoređene po sredini.

Elementi oplate podupiru se u skladu s postojećim opterećenjima: stropni stolovi glavnih greda leže na PERI UP Rosett potpornim tornjevima, za oplate sekundarnih greda i razine stropa primjenjuju se MULTIPROP aluminijski stropni podupirači ili PEP čelični podupirači ovisno o opterećenju i visini. Za montažne radove na ravnim površinama služi SKYDECK aluminijska panelna stropna oplata te MULTIFLEX stropna oplata s nosačima.

Tvornička vezna konstrukcija smanjuje vrijeme montaže na licu mjesta

PERI prethodno montira stropne stolove i oplate stupa te ih isporučuje na gradilište u cjelinama prikladnim za transport. To na licu mjesta krajnje reducira trošak montaže i ne štedi samo vrijeme i radnu snagu, nego i skladišnu i radnu površinu. K tome se u pripremnoj fazi rada rasterećuje nadgledanje gradnje.Zbog neizmjerno velikih količina materijala i vrlo kratkih termina za isporuku na radovima montaže usko su surađivale PERI podružnice na različitim lokacijama: stropni stolovi i oplatni elementi gotovi su proizvedeni u Berlinu, Leipzigu, Hamburgu te u Weißenhornu, odakle se koordiniraju svi radovi.

Detaljna rješenja za brzo i sigurno izvođenje radova

Kako bi se mogao ostvariti brz napredak u građenju, na gradilištu je trenutno u uporabi gotovo 2.000 modularnih stolova te više od 700 stropnih stolova koji su koncipirani zajedno s izvođačem BAM Deutschland AG u skladu s projektom. Za premještanje stolova u najkraćem vremenskom periodu kolica za premještanje prilagođuju se prostornim visinama od 5,5 metara.Sistemska oplata SKYDECK dodatno svodi na minimum ovisnost o dizalici budući da pojedinačni elementi aluminijske panelne stropne oplate teže maksimalno 15 kg. Gradilište je krajnje fleksibilno jer se i u slučaju jačega vjetra može raditi bez prekida. To je važan čimbenik za gradilište berlinske zračne luke koja se redovito suočava s velikim brzinama vjetra.

PERI voditelj projekta

Veličina gradilišta i vrlo kratko odmjereno vrijeme za gradnju zahtijevaju velike količine oplatnog materijala. Kako bi se smanjila količina zaliha na gradilištu, PERI je imenovao voditelja projekta. Usko surađujući s izvođačem BAM Deutschland AG, potreba za oplatom u pogledu smanjenja troškova prilagođena je stvarnom tijeku gradnje. PERI voditelj projekta redovito sudjeluje na sastancima gradilišta, usklađuje radove montaže i projektiranja unutar PERI podružnica te vremenski utvrđuje isporuke i povrate materijala. To rasterećuje rukovodeće osoblje gradilišta koje ne mora voditi računa o koordinaciji radova te optimira troškove najma oplata i skela.

BBI – velika zračna luka za Berlin i Brandenburg

Gradnjom nove zračne luke sav se zračni promet regije Berlin-Brandenburg koncentrira na zračnu luku smještenu na jugoistočnom dijelu metropole. Stoga je zračna luka Tempelhof zatvorena još krajem listopada 2008., dok unutargradska zračna luka Tegel prestaje raditi 2011. godine. Ta velika zračna luka, projektirana u uskoj suradnji arhitekata Gerkan, Marg i partneri, u budućnosti će biti zračna luka visoke tehnologije s najboljom prometnom povezanošću, međunarodnim letovima, vlastitim priključkom na autocestu i kolodvorom točno ispod terminala. Završetak radova na osnovnoj konstrukciji planiran je za 2011. godinu, a puštanje u rad za zračni promet za 30. listopad 2011.

Primijenjeni PERI sistemi Modularni stolovi

MULTIPROP stropni podupiračiPERI UP Rosett VARIO GT 24 oplata stupa QUATTRO oplata stupa RAPID oplata stupa SKYDECK stropna oplata alu MULTIFLEX stropna oplata s nosačimaMULTIPROP sistem TRIOGrađevinsko poduzeće: BAM Deutschland AG, StuttgartNadgledanje projekta: PERI GmbH, Germany

www.peri.com.hr