Anhidrit estrih

Anhidrit estrih

Anhidrit estrih spada u „gradilišne estrihe“(vidi osnovno poglavlje estrih) koristi se i izlijeva na licu mjesta. „Anhidrit“ je kemijski blizak gipsu, pojavljuje se u prirodnom kamenu ali se može dobiti sagorijevanjem gipsa ili kemijskim putem.

Anhidritu se dodaju „aktivatori“, a to su sulfati, vapno ili cement. Tako se dobiva takozvano ”vezivo anhidrita”. Aktivator čini oko 3-7 % veziva anhidrita . Ukoliko se koristi na licu mjesta anhidritu se dodaje agregat, uglavnom pijesak ili vapno. te se tako dobija anhidrit-estrih.

Mnogi proizvođači nude dodatke na bazi plastičnih masa (disperzije umjetne smole) koji imaju zadaću povećavanja čvrstoće. Ti dodaci se smiju primješati, ako je uopće potrebno, onda samo prema uputama pojedinih proizvođača.

Vezivo anhidrita je iznimno brzo vezivo, što dolazi do izražaja naročito u optimalnim klimatskim uvjetima ( kada nije prehladno i kada je zrak suh).

Anhidrit-estrihi su jako osjetljivi na stalno djelovanje vlage te tako nisu pogodni za vanjska i vlažna područja. Područja u kojima se može računati s difuzijom vodene pare ili vlagom moraju imati blokadu prolaza pare. Difuzija pare i vlaga vode neminovno ka oštećenjima, ukoliko zbog trenutačno kratkih vremena građenja betonski strop još nije dobro osušen ili ukoliko višak vode zbog nedostatka blokade pare prodre u konstrukciju estriha.

Takva oštećenja obično nastaju u spoju s paronepropusnim oblogama kao PVC, linoleum, guma ili tepisi s nepropusnom stražnjom zaštitom.

Anhidrit etstrih se u principu mora grundirati. Prilikom izrade i postavljanja obavezne su zbog nagrizajućeg djelovanja gotovog proizvoda zaštitne rukavice kao i zaštita dišnih puteva. Povezani estrih ne predstavlja više izvor štetnih tvari.

Uporabom sintetičkih dodataka nije isključena kasnija emisija ostataka monomera ili pomoćnih materijala.