Chromojet – postupak

Chromojet postupak predstavlja digitalni tlačni sustav prskanja za tepihe. Tu se pomoću pokretnog tastera sa stotinama mlaznica za prskanje boje guste dlačice tepiha sve do nosivog tkanja.

Funkcija je slična kao kod uredskog štampača: mlaznice su podijeljene prema skupinama boja, koje su opet montirane na pokretnim klizačima. Klizači se pokreću preko tepiha s jedne strane na drugu, a mlaznice se otvaraju i zatvaraju. Tim brzim i ekonomičnim postupkom se mogu oblikovati tepisi u najrazličitijim dizajnima i zamislivim bojama.