CV-obloga

CV-obloge (Chuhioned Vinyls) spadaju u PVC obloge, dakle u skupinu elastičnih podnih obloga. Radi se o dvoslojnoj podnoj oblozi, koja se sastoji od strukturiranog PVC-sloja na ekstrudiranom nosaču.