Filamenti

Vlakna imaju ili ograničenu dužinu ili su beskonačna= filamenti. Svila i sva kemijska vlakna spadaju u filamente, koji se opet mogu rezati na točno određenu dužinu, kako bi se koncima dao karakter, najsličniji prirodnim vlaknima.