Finoća vlakana u tepihu

Finoća vlakana u tepihu

Nasuprot vlaknima od staklene i metalne vune, kod tekstilnih konaca/vlakana nije moguće posredovati promjer konca, i to upravo zbog volumena njihove pređe. Zato se posreduje težina za odgovarajuću jedinicu dužine, kao mjera finoće konca.

Prema SI jediničnom sistemu je finoća u tex-sistemu definirana kao težina u gramima po dužini u km (g/10.000). U praksi se koristi i jedinica decitex (dtex) kako bi se moglo raditi s kvalitetnijim brojčanim vrijednostima.

Tipična jačina vlakna u području objekta iznosi 20 dtex, to znači 10.000 m filamenta teži 20 g. 10.000 m BCF konca s 50 takvih filamenta teži 1 kg.

Finoća konca utječe na optiku gornje strane tepiha, s finim koncem površina je glatka recimo mekani velur, dok je kod grubljeg konca više izražen rustikalni karakter strukturirana površina.