Gotovi parketi

Gotovi parketi se često proizvode s lock-odnosno klik sistemom, te se može polagati bez lijepljenja ili čavlanja.

Gotovi parketi se često proizvode s lock-odnosno klik sistemom, te se može polagati bez lijepljenja ili čavlanja. Kod gotovog parketa-višeslojni parket predstavlja samo gornji sloj od finog drveta, koji je normalno debljine između 3 do 8 mm.kako bi se podloga kasnije mogla još brusiti.

U prednosti višeslojnog parketa spadaju i njegove geometrijske dimenzije, zahvaljujući tome se polaže brzo i lako, bilo da se polaže plivajući ili se polaže velikoplošno lijepljenjem. Zbog velikih dimenzija nastaje podna obloga kontinuirana, bez fuga.

Osim toga može se proizvoditi u većim širinama, bez pojave rasjeda/vitoperenja. Često se gotovi parket proizvodi s lock odnosno click sistemom te se tako polaže bez čavlanja i lijepljenja. Površina višeslojnog parketa obično se premazuje ulje ili lakom tvornički, tako ste lišeni procedure brušenja i uljenja doma, a podne obloge se mogu koristiti odmah nakon polaganja. Gotovi parket iz više slojeva drveta se međusobno lijepi. Vidljivi pokrivni sloj predstavlja željenu vrstu drveta. Donji slojevi su montirani uglavnom od mekanog drveta kao što su bor ili smreka odnosno šperano drvo.

Prema podacima proizvođača se gornji sloj parketa debljine 4 mm može brusiti dva do tri puta, za razliku od masivnog parketa koji se može obrađivati više puta. Ukupno vrijeme trajanja -25 do 50 godina mnogo je kraće nego ono kod masivnog parketa. Što je deblji pokrivni, korisni sloj plemenito drvo to je vijek trajanja duži.

Ukoliko je korisni sloj gotovog parketa proizveden od jednog komada, onda se tu radi o rustikalnim daskama.

Sve više se kod novogradnji koristi i brodski pod kao gotovi element, i to u višeslojnim konstrukcijama. Pokrivni sloj brodskog poda sastoji se od 2 do 3 niza drvenih elemenata.

Dvoslojni parket se također često koristi u novogradnjama, ali i kod renoviranja, jer ima optiku masivnog parketa, a uvjerljiv je i zbog stabilnosti forme i manje visine ugradnje. Također je moguća ugradnja podova od nervoznih vrsta drveta na estrih, zajedno s podnim grijanjem.

Višeslojni parket je iznimno pogodan za podno grijanje, jer pokazuje niske vrijednosti otpora toplinskog prolaza.