Habanje

Tepisi se testiraju na moguće gubitke u težini usljed jakih mehaničkih naprezanja. Najbitniji faktori za habanje tekstilnih podnih obloga su uporabljena vrsta vlakana, finoća konca/pređe, konstrukcija tepiha te težina sloja s dlačicama.