Izgaranje

Izgaranjem se naziva snažna apsorpcija vode za miješanje kroz podlogu, što nije rijetka pojava kod nanošenja višeslojnog estriha. Moguće posljedice su smetnje u čvrstoći slojeva, stvaranje pukotina te pojava neravnina na površini estriha