Klase čvrstoće

Klase čvrstoće u smislu EU norme 18560, koje su izražavale koleraciju između tlačne čvrstoće i vlačne čvrstoće na progib, više ne postoje. Prema EU normi 13813 se kod estriha odvojeno tretiraju tlačna čvrstoća i vlačna čvrstoća na progib.