Konca/pređa

Kod tekstilnih podnih obloga se sloj konca/pređe naziva flor (dlačice) ili pol Slojevi pola označavaju ukupnu količinu materijala vlakana, koja su podrezana iznad nositelja tuftinga.