Linoleumsko brašno

Prilikom proizvodnje linoleuma se otpad sortira po bojama, usitnjava se i zatim fino melje. Rezultat je linoleumsko brašno, koje se kao sirovina dodaje ponovno osnovnoj masi, ali u doziranim količinama.