Mjera poboljšanja buke od koraka

Smanjenje vibracijske buke podnih obloga izražava se mjerom poboljšanja buke od koraka. Čak i kod izrazito tankih tepiha mjera poboljšanja buke od koraka iznosi oko 20 dB; uobičajena trgovačka roba ima vrijednosti između 25 i 30 dB, izrazito debeli sagovi imaju mjeru poboljšanja buke od koraka i preko 40 dB.