Odjek

Pod pojmom odjek podrazumijevamo posljedicu ponovljene, statički raspodijeljene kasnije refleksije zvuka, koja određuje postupak odzvanjanja jednog zvučnog događaja. Iz prostornog impulsnog odgovora se može izvesti reflektogram, dakle šematizirani vremenski tijek dospjele zvučne energije.

Osim postupka odzvanjanja kasnije refleksije, koju karakterizira vrijeme odjeka, zapravo odnos energija direktnog zvuka, početne refleksije i odjeka u ukupnu energiju predstavljaju bitnu karakteristiku kvalitete mjesta slušatelja. Za opažanje zvuka odlučujući je samo početni dio impulsnog odgovora prostorije, Granica između početne refleksije i statičkog odjeka naziva se granično vrijeme ili vrijeme uporabe.Vrijeme odjeka ( Reverberation Time RT) jeste ustvari ono vrijeme u kojem se nakon završetka emitiranja zvuka tlak zvuka smanji za tisućinku svoje izlazne vrijednosti, tj. razina tlaka buke padne za 60 dB. Koleracija između ove dvije vrijednosti data je Sabina formulom.

Za vrijeme odjeka prema Sabini vrijedi slijedeće:

 

  • T= 55,3 V/A cO = 1.163 V/A [s]
  • V = volumen prostora u m3
  • cO= brzina širenja zvuka zrakom
  • cO=340 m/s
  • A = ekvivalentna površina zvučne apsorpcije u m2Vrijeme odjeka nakon toga raste u prostorijama sa sličnim apsorpcijskim svojstvima i s njihovim volumenom.