Okoliš

Drvo kao sirovina živi u skladu s prirodom. Drvo koje se trajno koristi te ekološka proizvodnja parketnih elemenata odgovorni su prema prirodi, koju smo mi samo posudili od naših unuka.