Otpor na habanje kod naprezanja valjanjem

Otpor na habanje kod naprezanja valjanjem predstavlja mehanički parametar prema normi EN 13813, označava se oznakom RWA (Rolling Wheel Abrasion) te se količina habanja izražena u cm3 označava prema tabeli 6 u navedenoj normi. Takva laboratorijska ispitivanja potječu iz Skandinavije. Estrih mort se pri rome nanosi na betonsku podlogu te se izlaže naprezanju visoko opterećenog, kotrljajućeg čeličnog kotača s otprilike 10.000 prijelaza. Osim količine habanja se u obzir uzima i izmjena profila površine.

Za cementni estrih mort te estrih mort na bazi umjetnih smola, koji služe kao korisni sloj, otpor na habanje određuje i daje proizvođač.Kako bi se deklarirao otpor na habanje, proizvođač može birati između otpora na habanje prema Boehme, BCA ili otpor na habanje kod naprezanja valjanjem. Kako bi posredovale vrijednosti otpora na habanje estriha na bazi umjetnih smola proizvođač također može birati između otpra na habanje prema BCA ili prema naprezanju valjanja.