Podno grijanje i parket

Podno grijanje i parket

Parket je u principu podna obloga topla za noge i ugodna, ipak većina investitora pokušava kombinirati parket i podno grijanje. To se može realizirati, ali zahtijeva u velikoj mjeri dobro planiranje i pripremu, te naravno brižljiv odabir materijala, jer u pravilu podno grijanje se ne može postavljati ispod parketne obloge.


Podno grijanje i parket

Podloga mora ispunjavati određene pretpostavke odnosno mora se preparirati, podno grijanje mora također ispunjavati određene norme, a to vrijedi i za parketni pod.

Podloga u idealnom slučaju mora biti postojana na požare, te mora biti prilagođena kako za ugradnju podnog grijanja tako i za trajno korištenje parketa. Te dvije pretpostavke ispunjava jedino estrih za grijanje. Iz tog razloga podloga za kombinaciju podnog grijanja i parketa mra biti upravo takav estrih za grijanje ili se podloga mora naknadno tretirati. Što se tiče podnog grijanja tendencija je uporabe bakrenih cijevi, jer su već dokazane u kombinaciji s parketnim podnim oblogama.

Funkcioniranju podnog grijanja u kombinaciji s parketom doprinosi i odabrana vrsta drveta za parkete. Svakako treba voditi računa o tome da se drvo u ovisnosti o različitim temperaturama skuplja i širi. S podnim grijanjem je drvo stalno izloženo takvom opterećenju, tako da trebate birate one vrste drveta koje su postojane na takva opterećenja.

Osim egzotičnih vrsta kao što su duglasi, drvo masline, bambus, mogu se rabiti i vrste drveta iz našeg podneblja kao trešnja, hrast i orah, koji uz stručno polaganje imaju izvrsne rezultate. Definitivno nisu pogodni bukva i javor.

Osim vrste uporabljenog drveta važnu ulogu igra i tretiranje površine parketa. Prednost se daje uljenoj površini, jer pore drveta ne trebaju biti zatvorene kao kod tretiranja lakiranjem, već baš suprotno, pore ostaju otvorenim te drvo bolje preuzima i daje vlagu, a to je kod parketa s podnim grijanjem jedno od najvažnijih značajki.

KAKO SE ULJI PARKET?

Skoro najvažnija točka u kombiniranju parketa s podnim grijanjem jeste vrsta polaganja parketa. Tu isključivo dolazi u obzir velikoplošno lijepljenje podne obloge od parketa.

Plivajuće postavljeni parket nije pogodan, iako neki proizvođači tvrde suprotno. To je povezano s činjenicom da se kod plivajuće postavljenog parketa između podloge i parketa stvara zračni jastuk. Ako se postavi i izolacija buke od koraka nastaju dva zračna jastuka, između podloge i izolacije i izolacije i parketa.

Onaj tko razumije ponešto od fizike zna da je zrak jedan od najboljih izolatora, te da podno grijanje instalirano ispod plivajuće postavljenog parketa mora probiti dva zračna jastuka, izolaciju buke od koraka i sam parket, dok zagrije prostoriju. Tu su toplinski gubici veliki, te se uopće ne isplati, a i snaga podnog grijanja u danim okolnostima nije dovoljna.

Kod velikoplošno lijepljenog parketa se podno grijanje može realizirati bez problema te se uz odgovarajuće odabrane materijale i bez većih toplinskih gubitaka.