Polipropilen

Polipriopilen (PP) je plastična masa koja se vari termoplastično, dobiva se iz atoma ugljika i vodika, a karakteriziraju ga čvrstoća, ,ukrućenost i termopostojanost. Od njega se izrađuju folije, kante, vodovi i cijevi za podno grijanje. Lako se i ekološki prihvatljivo deponira kao otpad (sagorijevanjem).