Polusuho pranje

Do današnjeg dana nije točno definirano-predstavlja jedinicu vode na krpi za čišćenje, a znači da je ta količina vode tako minimalna, da ostaci vlage nakon pranja isparavaju i ne mogu prodirati u podnu oblogu.