Ponašanje u slučaju požara

Ponašanje u slučaju požara je za građevinske proizvode, u koje spadaju i podne obloge, bitno i sigurnosno relevantno svojstvo, te je obuhvaćeno CE-oznakom za podne obloge. Regulative su navedene u europskim smjernicama za građevinske proizvode kao i u zakonu o građevinskim proizvodima. Za zahtjeve je odlučujuća činjenica u kojim se područjima obloga polaže. Ponašanje u slučaju požara za podne obloge se posreduje prema standardu ISO 9239-1, takozvanim Radiant-Panel-testom. Tu se simulira toplinsko zračenje, kojem su izložene podne obloge nekog objekta, ukoliko se zagriju plamenom ili vrelim plinovima tijekom požara. Mjeri se širenje plamena tijekom konstantnog vremena te kritični intenzitet zračenja prilikom gašenja vatre ( toplinska energija za trajanja gašenja). Prema rezultatima tog testa te dodatnih ispitivanja podne se obloge svrstavaju u protupožarne klase prema normi EN 13501-1, pri čemu klasa A označava najveći, a klasa F najniži otpor požaru.