Prijenos buke od koraka

Prijenos zvukova koji nastaju hodanjem, od predmeta koji padaju ili pomicanja namještaja, a prenose se u graničnu prostoriju nazivamo prijenosom buke od koraka. Podne konstrukcije reagiraju na vibracije buke tijela i prenose ih dalje u u zračnu buku.

Mjere za zaštitu buke od koraka su povećanje mase podloge, plivajuće konstrukcije estriha koje podliježu principu pera i utora te ovise o vrsti podne obloge. Idealna je deblja betonska ploča, preko nje plivajuća konstrukcija te meko oscilirajuća izolacija buke od koraka te na kraju mekani podni oblog.Podne konstrukcije se moraju postavljati ciljano prema zahtjevima uporabe. Norma 4109-zvučna izolacija u visokogradnji- sadrži sve zahtjeve izolacije buke od koraka za različite vrste uporabe. Norma EN 12354-2 građevinska akustika još je u izradi.Razine buke od koraka u zaštiti buke od koraka određuje se mjerenjem. Kao dokaz realizacije najmanjih zahtjeva u zaštiti buke od koraka ne uzimaju se u obzir mekane podne obloge. Njihov proračun je dopušten kada se postiže povećana zaštita buke od koraka. U industrijskim područjima ili u vlastitim stambenim i radnim područjima je proračun mekanih podnih obloga moguć.