Prizma

Pod pojmom prizme se podrazumijeva probni komad od svježeg estrih morta, u obliku šipke. Na tim probnim komadima se vrše ispitivanja svojstava i kvalitete, gabariti iznose 4cm x 4 cm x 16 cm. Prizma se koristi za internu proizvodnu kontrolu u jednoj tvornici FPC