Sorpcijska vlaga

Sorpcijska vlaga je sadržaj vlage koji ostaje u estrihu usljed preuzimanja ili predavanja vode nakon vremena sušenja, u ovisnosti o relativnoj vlažnosti zraka i temperaturi.