Štapni parketi

Štapni parket se sastoji od pojedinačnih komada drveta, takozvanih parketnih štapova, debljine gotovo uvijek 22 mm, širine između 4 i 8 cm te dužine 25 do 100 cm. Zbog takvih dimenzija se štapni parket može fleksibilno postavljati, što omogućuje čitav niz kreativnih ideja u području stanovanja.

Raspored štapnog parketa u najrazličitijim uzorcima je posebno omiljen. Primjerice se mogu realizirati uzorci riblje kosti, kocki, pleteni uzorci kao i spojevi brodskog poda., kod kojeg se štapni parket slaže gusto jedan do drugoga. I kod štapnog parketa se rabe najrazličitije vrste drveta i struktura, pri čemu se razlikuju tri sortiranja hrasta. Radi se o sortimentu „ natur“, „ prugasti“ i „rustikalni“ štapni parket, označeni početnim slovima N, G i R.

Štapni parket se polaže metodom pera i utora. To znači da parketni štapovi imaju izrađene utore i pera, te se tako utiču jedan u drugoga. Štapni parket se ne polaže plivajući, većse na podlogu učvršćuje čavlima. To se izvodi koso bočno kroz pera, tako da čavli nakon polaganja nisu vidljivi te optički djeluju kao jedna cjelina. Jedan od možda nepoznatih naziva ovog parketa je i čavlani parket. Čavli dolaze u obzir samo ako se radi o drvenoj podlozi za parket.

Postoji naravno i mogućnost lijepljenja štapnog parketa, samo na suhe, ravne i stabilne podloge, primjerice na estrih, te na taj način nastaju trajne podne obloge koje se mogu brusiti i dugovječne su. Prije polaganja štapnog parketa treba izvršiti neophodne pred-radove kao što su predzaštita podloge ili nanošenje mase za izglađivanje. Svakako prethodno potražite savjet stručnjaka. Štapni parket u principu nije podna obloga koju može postavljati laik. Nakon polaganja se on mora još brusiti, što bez stroja za brušenje predstavlja enorman utrošak vremena i rada. Naravno nakon obrade brušenjem slijedi tretman zaštite površine parketa lakiranjem.