Sušenje

Drvo za naše parkete suši se polako, u kompjutorski upravljanom postupku. Na taj način se vlastita vlaga drveta prilagođava prosječnoj srednjeeuropskoj klimi stanovanja.