Svojstvo vodljivosti

Svojstvo vodljivosti označava svojstvo vodljivosti električne struje. U kojoj mjeri se ona događa ovisi u velikoj mjeri o otporu materijala, koji se izražava u mjernoj jedinici ohm.

Podne obloge s jedne strane trebaju imati niski otpor, tako da nema elektrostatskog naboja, s druge strane se ne smije prekoračiti određena vrijednost, kako bi se isključila mogućnost strujnih vodova jednog naponskog izvora kroz ljudsko tijelo.