Unutarnji podovi

Zbog sve manjih zaliha fosilnih goriva (zemni plin, nafta) kao i šteta koje njihovim sagorijevanjem nastaju u prirodi i u ljudskom organizmu sve raširenija je u razvijenim zemljama izgradnja kuća s minimalnim utroškom energije. To je dovelo do potrebe za razvijanjem izolacijskih materijala koji će biti u svakom pogledu savršeniji od dosadašnjih. Prilikom obnove ili izgradnje novog krova očekujemo od krovne konstrukcije da nas ljeti štiti od prevelike topline, a zimi od prekomjerne hladnoće, a pored toga da nam omogući takvu unutrašnjost kuće koja će biti komforna, osiguravati odgovarajuću mikroklimu, odgovarati visokim zahtjevima glede kvalitete kao i estetskim zahtjevima. Sve većim zahtjevima spram toplinske izolacije nije moguće udovoljiti samo povećavanjem debljine izolacijskih materijala, stoga je postala neophodna primjena novih materijala koji pokazuju bolje vrijednosti u pogledu toplinske izolacije. Nadalje ti materijali moraju udovoljavati i u odnosu na brojne druge važne aspekte: minimalna apsorpcija vode, zadovoljavajuća čvrstoća, otpornost na vremenske prilike, jednostavna izvedba…

Zbog složenosti krovne konstrukcije već kod planiranja je važan aspekt toplinska izolacija jer dobro odabran izolacijski materijal odgovarajuće kvalitete i debljine može i na više desetljeća riješiti naše probleme. Nasuprot tomu, u slučaju da se odabere materijal loše kvalitete, obnova koja će biti neophodna nakon određenog broja godina može umnogostručiti naše prvotne troškove.

Utjecaji okoline koji djeluju na naše objekte, najintenzivnije dolaze do izražaja na krovu jer tu se formiraju najveći ekstremi i razlike u temperaturnim odnosima, a i prisutnost vjetra i raznih padalina ovdje je najizraženija. Zadaća naših krovova je da, eliminirajući vanjske utjecaje, stvore ugodnu unutarnju mikroklimu i da osiguraju odgovarajuću zaštitu za krovnu konstrukciju.

Do sredine 80-tih godina zbog jednostavnosti gotovo isključivo se koristila izolacija između rogova*. S obzirom na to da rogovi predstavljaju tzv. toplinske mostove, toplinsko-izolacijska sposobnost naših krovova bila je reducirana i za 25-30%, a trebalo je računati i s negativnim učincima glede propusnosti pare.

Rješenje: izolacija iznad rogova

Temperaturne fotografije dočaravaju bitnu razliku između toplinske izolacije iznad rogova i one između njih. Područja toplinskih mostova su hladnija (zbog gubljenja topline), dakle plavkaste boje, dok su valjano toplinski izolirani dijelovi crvenkaste boje.

Razlozi prijenosa topline kod izolacije između rogova:

>> Rogovi posjeduju 5-8 puta lošije vrijednosti toplinske izolacije nego neki suvremeni materijal za toplinsku izolaciju

>> Određena količina topline odlazi kroz pukotine između izolacijskog materijala i rogova

>> Znatna količina topline gubi se kroz otvore nastale na mjestima pričvršćivanja izolacijskog materijala odnosno uz njegove rezane rubove

Prednosti izolacije iznad rogova:

>> Za cijelu krovnu konstrukciju svojstvena je odsutnost toplinskih mostova – manji troškovi grijanja

>> Debljina toplinske izolacije neovisna o visini roga, tako da se može montirati izolacija, debljina koje će odgovarati bilo kojim potrebama

>> Tanji rogovi – manja količina drva

>> Jednostavno se može riješiti problem zračnog otvora za provjetravanje – zaštita od ljetnih vrućina

>> Montažom jednog elementa može se zgotoviti cijeli krov

– brža i jednostavnija izvedba

– ušteda radnog vremena i novca

>> Mogućnost različitog oblikovanja unutarnjeg prostora -mogućnost varijacije

>> Toplinska izolacija štiti cijelu potpornu konstrukciju – dulji vijektrajanja

>> Otporan na vremenske prilike i dugotrajno zadržava svojprvotni oblik – desetljećima zadržava svoja tehnička svojstva

Telefon +385 (0)1 373 37 61

Mob. +385 (0)91 373 17 37

Telefax: +385 (0)1 373 37 82

Kontakt osoba: Boris Koprivnjak

E-mail: info@karl-bachl.hr

Internet adresa: http://www.bachl.hr