Višeslojni parketi

Kod višeslojnog parketa /gotovi parket/ je samo gornji sloj od plemenitih vrsta drveta, koji obično imaju debljinu od 3 mm do 8 mm, kako bi se pod kasnije mogao brusiti. Donji slojevi su uglavnom od mekanog drveta, kao što su bor i smreka odnosno šperano drvo.

Prednost višeslojnog parketa su njegove velike geometrijske dimenzije, te se zahvaljujući njima polaže brzo i lako, bez obzira radi li se o plivajućem polaganju ili velikoplošnom lijepljenju. Zbog velikih dimenzija nastaje podna obloga bez fuga.. Osim toga mogu se proizvoditi u većim širinama, na taj način ne treba računati s rasjedom drveta.

Gotovi parketi se često proizvode s lock odnosno klik-sistemom, te se može polagati bez lijepljenja ili čavlanja. Površina višeslojnog parketa se već tvornički naulji ili lakira, tako Vi sebi štedite proceduru brušenja i uljenja kod kuće, a pod se može koristiti odmah nakon polaganja. Prema podacima proizvođača se gornji sloj debljine 4 mm može brusiti dva do tri puta, za razliku od masivnog parketa, koji se može tretirati češće. Ukupni vijek trajanja 25 do 50 godina leži znatno ispod vrijednosti masivnog parketa. Što je korisni sloj deblji (pokrivni sloj plemenitog drveta) to je vijek trajanja duži.

Ako se korisni sloj gotovog parketa sastoji iz jednog dijela /gotovi parket/ onda se tu radi o rustikalnim daskama. Sve se više, naročito u novogradnjama, koristi brodski pod kao gotovi element u višeslojnoj konstrukciji. Pokrivni sloj brodskog poda sastoji se od 2 do 3 reda dasaka (gotovi parket 2-3 , pa čak i 4 daske).

Također se često u novogradnjama ugrađuje i dvoslojni parket, a pogodan je i za renoviranje, jer se proizvodi u optici masivnog parketa, ali pokazuje veću stabilnost oblika i manju ugradbenu visinu. Mogu se izrađivati i podovi od „nervoznih“ vrsta drveta, npr. bukva ili javor, koji se postavljaju na estrih s podnim grijanjem.

Za podno grijanje je pogodan višeslojni parket, jer ima vrlo male otpore toplinskog prolaza.