Vlaga drveta

Vlaga drveta izražava koliko vode/u procentima težine sušenog drveta/ postoji u drvetu. Izmjene vlage izazvane oscilacijama vlage zrake u prostoriji izazivaju bubrenjem i stezanjem drveta izmjene volumena. Ukoliko je vlaga drveta veća od uravnotežene vlage, onda drvo ispušta vlagu skuplja se dok ista nije postignuta. Zato se prije polaganja parketa mora izmjeriti vlaga zraka, vlaga drveta i vlaga podloge. Prema Eu normi 280 parket kod isporuke mora imati sadržaj vlage od 9±2%. Gotovi parketni elementi 8±2%. Kako bi se Vaša podna obloga mogla prilagoditi klimi u prostoriji preporuča se ostaviti kupljeni parket ili daske 12 do 48 sati prije polaganja u prostoriji.