Dodatna oprema za automatska garažna vrata

Uz dovratnik je – ponekad i u samom dovratniku – na čeličnu upletku ovješen na betonski ili metalni uteg, a upletka je preko koloture drugim krajem pričvršćena na vratno krilo.

Pri otvaranju uteg svojom masom olakšava podizanje krila. Za polugu koja ograničuje pomake krila vezana je opruga koja se otvaranjem rasteže, a zatvaranjem se vraća u osnovni oblik. Ponekad je primijenjen i obrnuti princip: opruga je nategnuta dok su vrata zatvorena, a tijekom otvaranja kvakom opruga podiže krilo do kraja. Kad nema motora, svakom tom mehanizmu treba početni ili završni impuls u raznim oblicima.Tako ruka i uteg otvaraju vrata i natežu oprugu, opruga i ruka zatvaraju vrata i podižu uteg, ili pak ruka i opruga pokreću krilo pri otvaranju, a pri zatvaranju samo rukom – i to do polovice. Potom noga, na samom kraju pomaka zatvara krilo i nateže oprugu do kraja – do sljedećeg otvaranja.Sekcijska vrata mogu imati i dodatne opruge u posebnim kanalima iznad horizontalnih vodilica pod stropnom garaže. Sustavom čeličnih upletki opruge pomažu podizanje sekcijskih vrata, olakšavaju rad motora ili ručno podizanje kad nema struje. Kod sekscijskih vrata primjenjuju se tzv. Torzijske opruge, navučene na cijev, iznad dovratnika vrata i učvršćene jednim krajem na zid, a drugim na bubanj za namatanje podizne čelične upletke. Motor okreće cijev, a prednapregnuta mu opruga olakšava rad.

Pri zatvaranju, motor i masa krila naprežu opruge do kraja i pripremaju ih za sljedeće otvaranje. Pravilno funkcioniranje vrata ovisi o dobro odmjerenom odnosu napetosti opruge i mase vratnog krila.

Bolji proizvođači primjenjuju kompjutorske simulacije svih svojih modela i lako određuju optimalan odnos opruge i krila.Važan su detalj sekcijskih vrata spojnice na spojevima segmenata. Dok su obične spojnice u sredini krila gdje smanjuju deformacije segmenata. Spojnice na krajevima imaju osovinu s kotačićem u vodilici.Nekim kotačićima se može podesiti položaj u odnosu na spojnicu, čime se prilagođuje dosjed segmenta na vertikalnu brtvu. Kao zaštita od provale ugrađuju se i dodatni zasuni, zahvaljujući kojima su vrata neprovaljiva. Takvi zasuni i kočnica mogu biti uz motor ili na uglovima krila.Vrata se sve češće opremaju centralnom bravom na vanjskj strani koja isključjuje rad svih elemenata sklopa, mehaničkih, strujnih ili elektroničkih. Ključ i bravu u novije vrijeme zamjenjuje tipkovnica, pa sustav možete aktivirati samo unošenjem šifre.U garažama u koje ponekad ulazite pješice, bez vozila, ponekad su u segmentiranoj plohi ugrađena i manja vrata, dovoljno široka za prolaz jedne osobe. Možete ih otvarati isključivo prema vanjskom prostoru, samo na potpuno zatvoreno sekcijskom krilu. U trenutku podizanja moraju biti zatvorena. Manja je vrata najlakše napraviti na običnom otklopnom krilu garažnih vrata.