Kada pukne opruga garažnih vrata….

Uobičajena titrajna garažna vrata otvaraju se pomoću spiralne vlačne opruge.

Što učiniti kada opruga pukne?

Vi morate zamijeniti ne samo puknutu oprugu, već i onu na suprotnoj strani vrata.
Jedino na taj način možete izbjeći različita naprezanja te spriječiti da se ploča vrata (uglavnom čelični lim sa žlijebovima) iskrivi.

Ako je opruga pukla podesite po mogućnosti pogon vrata ili ih što manje otvarajte. To je naročito preporučljivo kod garažnih vrata s elektromotornim pogonom. Ukoliko naime jedna opruga nedostaje motor mora preuzeti glavno opterećenje upuštanja ili podizanja. To u vrlo kratkom vremenu ima za posljedicu defekt pogona.

Zatezanje opruge prepustite stručnjaku, recimo bravaru jer nestručnim radom i zbog enormnih naprezanja možete doživjeti nezgodu. Sigurnost je sve! Zato je preporučljivo provući kroz oprugu čelično uže koje će biti usidreno u zidove. Ukoliko jedna od opruga pukne, pojedinačni dijelovi neće letjeti okolo kao meci.

garažna vrata

Kako nabaviti rezervne dijelove?

Normalno bi bilo da Vam proizvođač vrata isporuči i rezervne dijelove.

Ali samo normalno! Normalno je danas prije izuzetak jer kod starijih tipova vrata starih i 30 godina, koja doduše još funkcioniraju, teško je utvrditi proizvođača. U svakom slučaju ne smijete ugrađivati neke x-vlačne opruge po slobodnom izboru. Opruga mora biti usklađena s težinom ploče vrata.

„Normalno“ je da su opruge na gornjim kvačicama označene u boji. Svaka od desetina boja odgovara nekom tipu opruge. Ukoliko je oznaka u boji još prepoznatljiva problem je riješen. Ako nije morate izmjeriti staru oprugu: debljinu čelika, dužinu opruge sa i bez kuke, promjer opruga s vanjske i unutarnje strane.

Tek tada Vam može pomoći proizvođač vrata ili bravarski obrt koji ugrađuje vrata. Ako i to nije moguće, vrijeme je za nova garažna vrata!