Materijali za automatska garažna vrata

Greške pri ugradnji dovratnika mogu se kod sekcijskih ili rolo-vrata kompenzirati pažljivijom montažom vodilica. To je pogotovo važno kad vodilice nicu integralni dio dovratnika, već se naknadno montiraju vijcima.

Kako segmente u vodilicama drže kotačići, površna montaža vjerojatno neće narušiti funkcionalnost, ali sigurno neće izgledati lijepo. Kao i kod svih montažnih radova, libela je alat bez kojega se nemože.
Krila klasičnih otklopnih vrta izrađena su od pocinčanih rebrasto profiliranih limova navarenih na jače čelične okvire. Ukrućivanje plohe okvirom ograničeno je konačnom težinom krila, a svaki kilogram viška zahtijeva značajno povećanje ostalih elelenata.
Zbog velike mase čelični se limovi sve češće zamjenjuju aluminijskima. A čim se posegne za aluminijem, moguće su i drugačije konstrukcije. Takva se krila uglavnom izrađuju kao sendvič – s dvije aluminijske ploče ispunjene poliuretanskom pjenom.

Krilo je kruto, a ima dobru toplinsku i zvučnu izolaciju. Kad je glavni kriterij izgled, garažna se vrata izrađuju od drva umetnutog u čvrsti čelični okvir. U bilo kojoj varijanti brave, kvake, ručke i motori za automatsko otvaranje postavljaju se u simetralu posred krila.
Naime, pri povlačenju na rubove velike se plohe uvijaju, a i krilo može zapeti o dovratnik na supronoj strani. Polivinilski ili aluminijski segmenti su profili zatvorenog presjeka ispunjeni poliuretanom, ne samo radi toplinske izlacije već i da se pojača lokalna čvrstoća.
Takvi pločasti uski profili ispunjeni pjenom su kruti i ne deformiraju se uslijed vlastite mase, ali im je slaba otpornost na udarac.
Profili se izrađuju u svim bojama – polivinilski pigmentacijom, a aluminijski eloksiranjem. Segmenti se spajaju na utor-pero, a svaki spoj je tako dimenzioniran da može izdržati težinu svih segmenata.

Elementi sekcijskih vrata proizvode se uglavnom kao aluminijski ili čelični sendvič s poliuretanskom jezgrom. Osnovni paneli od kojih se kroje su segmenti duljine do 12 metara, a pri izradi se sijeku na potrebnu duljinu.

Rezovi i ostali rubovi naknadno se zaštićuju posebnim profilima. Kako širine garažnih otvora rijetko premašuju 5 m, aliminijski ili čelični profili osiguravaju plohama dovoljnu krutost.

Vanjska površina elemenata završno se obrađuje u teksturi drva ili žbuke uz neograničen izbor boja koje moraju biti otporne na UV-zrake i agresivne atmosferske sastojke. Zbog prirodne otpornosti i mehaničkih svojstava, čelik i aluminij imaju određenu prednost pred PVC-om.
Kad nije nužna izolacija, umjesto sendvič-panela s poliuretanskom jezgrom možete primijeniti jednostruki lim. I rubovi limenih vrata ukrućuju se dodatnim profilom, a bolji proizvođači primjenjuju tehniku spajanja lijepljenjem preuzetu iz automobilske industrije, čime se postiže veća stabilnost spojeva i smanjuje buka pri otvaranju.
Izolacijsku oblogu možete pričvrstiti i naknadno, no ugradite li vrata koja ćete naknadno izolirati, pripazite da vam ta intervencija ne poremeti finu ravnotežu cijelog sustava. Naime, teža vrata utječu na rad opruga i učinak utega, pa naknadna izolacija može prouzročiti neočekivane probleme.

Za zahtjevnije projekte, kada se isključivo traže prirodni materijali, segmenti mogu biti i drveni. Izrada dugih, uskih i tankih elemenata zahtjevan je posao, pa i tu valja pribjeći nekoj sendvič-konstrukciji s jezgrom koja će poboljšati krutost i čvrstoću segmenata.
Za takve konstrukcije treba odabrati kvalitetno, dobro osušeno i obrađeno drvo koje mora izdržati velike temperaturne promjene, vlagu, suhoću i utjecaj atmosferilija. Premda su svi čelično dijelovi obavezno pocinčani i zaštićeni bojom, one najizloženije mehaničkim oštećenjima i atmosferskim utjecajima treba izraditi od nehrđajućeg čelika.

Na primjer, zimi preko čeličnog praga svakodnevno prelaze zasoljeni kotači automobila… Dodatni su, ali važan dio konstrukcije gumene brtve na spou krila ili segmenata s dovratnikom te obavezno na dnu, pogotovo na vratima bez praga.