Modrina

Modrina je plavo obojenje drveta usljed modrih gljivica, koje nastaje naročito na drvetu bora i smreke. Modre gljivice se hrane tvarima iz sadržaja drveta, a da pri tome ne razaraju supstancu drveta. Ulaze samo u plitko područje rascjepka drveta i aktivne su kod veće vlažnosti drveta( od 21 %)