Obrada rubova

Obrada rubova od stakla je višeslojna

Moguće su sljedeće vrste obrade:

  • Odrezane, oštrorubne ivice
  • Opšivene (KGS)
  • Brušeni po mjeri/podešeni (KMG)
  • Brušeni/fino podešeni (KGN)
  • Polirani (KPO)