Plastični profili s više komora

Plastični profili s više komora – Konstrukcije s više komora osiguravaju toplinsku i zvučnu izolaciju. Jer što je veći broj komora, to je manja U-vrijednost prozora. Unatoč tome treba voditi računa da se broj komora ne smije povećavati na račun stabilnosti, jer upravo zbog manjih dimenzija se ne može postavljati više ojačanja.